Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Poradnik finansowy dla przedsiębiorców

Skarga pauliańska
Skarga pauliańska  daje wierzycielowi ochronę w sytuacji, kiedy jego dłużnik wyzbył się majątku po to, aby utrudnić mu wyegzekwowanie spłaty zobowiązania. Zastosowanie jej prowadzi do orzeczenia przez sąd tzw. względnej…
POZNAJ RADY NASZYCH EKSPERTÓW DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wyszukaj poradę

1 2 3 5
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram