Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Opinie o INDOS SA

Zaufało nam już blisko 5000 przedsiębiorców

Ważną dla nas zaletą korzystania z faktoringu odwrotnego w INDOS jest to, że mogliśmy liczyć na wypłatę środków powyżej przyznanego limitu, gdy zaszła taka potrzeba.

Michał, Członek Zarządu firmy z branży budowlanej
31 lipca, 2023

Jesteśmy zadowoleni za współpracy z INDOS między innymi ze względu na indywidualne podejście do Klienta. Przykładem tego jest finansowanie w ramach faktoringu odwrotnego zarówno faktur VAT, jak i faktur pro forma oraz innych zobowiązań.

Monika, Wiceprezes firmy budowlanej
14 lutego, 2023

Faktoring odwrotny to dla nas dobre rozwiązanie finansowe. Z udostępnionego limitu finansowania możemy korzystać w miarę potrzeb. Ważną dla nas zaletą współpracy z INDOS jest elastyczne dopasowanie do naszych wymogów. Przykładem tego jest bezproblemowe podwyższenie limitu finansowania, czy zmiana przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z naszymi potrzebami.

Marcin, Prezes Zarządu firmy budowlanej
17 listopada, 2022

Korzystamy z faktoringu odwrotnego i jawnego w INDOS SA. W ramach faktoringu odwrotnego faktury za nasze zakupy opłacane są zgodnie z wymaganym terminem, a jednocześnie korzystamy z dodatkowego czasu na uregulowanie naszych zobowiązań. Dzięki faktoringowi jawnemu środki finansowe są nam wypłacane w ciągu 24 godzin od przesłania faktury do finansowania.

Karol, Prezes Zarządu firmy zajmującej się hurtową sprzedażą części i akcesoriów samochodowych
28 lipca, 2022

Ważnymi dla nas zaletami współpracy z INDOS jest indywidualne podejście do Klienta oraz dopasowanie do naszych wymogów. Za każdym razem, gdy zaistniała taka potrzeba mogliśmy skorzystać z prolongaty terminu spłaty pożyczki i podwyższenia jej kwoty. Spółka wykazała się także elastycznością w zakresie formy zabezpieczenia transakcji.

Zdzisław, Prezes Zarządu firmy zajmującej się dostawami materiałów dla górnictwa i hutnictwa
18 lipca, 2022

Do tej pory zleciliśmy spółce INDOS odzyskanie należności od dwóch kontrahentów. W obu przypadkach zrealizowane działania windykacyjne okazały się skuteczne i dłużnicy uregulowali swoje zobowiązania. Jedną ze spraw udało się zamknąć na etapie polubownym, co zaoszczędziło czas i zmniejszyło koszty windykacji. Druga sprawa wymagała przeprowadzenia przez etap postępowania sądowego. INDOS starannie dopilnował realizacji wszystkich obowiązków z tym związanych.

Mariusz, Właściciel hurtowni warzyw i owoców
27 czerwca, 2022

INDOS przeanalizował nasze potrzeby w zakresie finansowania i dobrał najkorzystniejszy dla nas produkt, z którego wcześniej nie korzystaliśmy – faktoring odwrotny. Firma zapewnia nam finansowanie na niestandardowych warunkach, dopasowanych do specyfiki naszego biznesu.

Marzena, Prokurent firmy zajmującej się drogowym transportem międzynarodowym
19 maja, 2022

Korzystamy z faktoringu odwrotnego w INDOS SA. Mimo, że do finansowania oddajemy dużą ilość faktur opiewających na małe kwoty to bieżąca współpraca z INDOS przebiega sprawnie. Faktor odciąża nas w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do uruchomienia finansowania.

Jarosław, Prezes Zarządu sieci aptek
1 grudnia, 2021

Korzystamy z faktoringu jawnego w INDOS SA. Informacje o płatnościach i okresach rozliczeniowych są wysyłane i monitorowane na bieżąco. Opiekun Klienta zawsze odpowiada na pytania, jest cierpliwy i pomocny oraz utrzymuje z naszą firmą stały kontakt.

Sylwia, Prezes Zarządu firmy świadczącej usługi sprzątające i pralnicze
3 listopada, 2021

Korzystamy z faktoringu odwrotnego i jesteśmy zadowoleni ze współpracy między innymi ze względu na indywidualne podejście INDOSu do Klienta. Przykładem tego jest finansowanie faktur wystawianych przez podmioty gospodarcze powiązane z nasza firmą, czego odmówili nam inni faktorzy. Ważną dla nas zaletą jest także elastyczne dopasowanie do naszych wymogów np. gdy zaszła taka potrzeba nasz limit finansowania został podwyższony.

Zbigniew, Właściciel firmy produkującej środki ochrony roślin
6 października, 2021

Mimo, że korzystamy z faktoringu u kilku różnych faktorów, to trudno nam było uzyskać finansowanie w formie faktoringu odwrotnego. INDOS SA zaoferował nam ten rodzaj faktoringu z gwarancją BGK spłaty limitu faktoringowego. INDOS odciążył nas w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do zawarcia umowy. Dedykowany do obsługi naszej firmy doradca klienta zajął się m.in. załatwieniem formalności koniecznych do uzyskania gwarancji BGK. Ważnymi dla nas zaletami współpracy z INDOS jest również indywidualne podejście do Klienta oraz elastyczne dopasowanie do naszych wymogów np. zgodnie z naszymi potrzebami został podwyższony nasz limit finansowania. Finansowanie faktur poprzez faktoring jawny daje nam możliwość skorzystania z dodatkowych środków.

Szczepan, Właściciel firmy drogowej
30 września, 2021

INDOS odciążył nas w zakresie załatwiania formalności koniecznych do zawarcia umowy faktoringu. Doradca Klienta uzgodnił z naszym płatnikiem formę zgody na cesję dopuszczającą możliwość dokonywania potrąceń.

Mariola, Prezes Zarządu firmy zajmującej się budową dróg
2 sierpnia, 2021

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z INDOS, ponieważ wszelkie wstępne formalności związane ze skorzystaniem z faktoringu zostały załatwione bardzo szybko, a decyzję o udzieleniu nam finansowania otrzymaliśmy w ciągu 2 dni. INDOS odciążył nas w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do zawarcia umowy. Mimo, że nasz płatnik zazwyczaj nie udziela zgody na cesję, INDOSowi udało się ją uzyskać. Dzięki temu skorzystanie z faktoringu było możliwe.

Pełnomocnik firmy budowlanej
16 marca, 2021

W czasie pandemii koronawirusa mieliśmy trudności finansowe i pilnie potrzebowaliśmy dodatkowych środków. INDOS zapewnił nam indywidualną i kompetentną obsługę, a wszelkie formalności związane z udzieleniem pożyczki zostały załatwione bardzo szybko. Spółka elastycznie dopasowała się do naszych potrzeb, a potrzebne środki finansowe otrzymaliśmy na czas.

Zbigniew, Właściciel firmy zajmującej się instalatorstwem elektrycznym
21 stycznia, 2021

INDOS prowadził bezpośrednie negocjacje z naszym dłużnikiem, starannie dopilnował wszystkich spraw związanych z postępowaniem sądowym.  Zapewnił nam także pełną obsługę prawną, gdy dłużnik ogłosił upadłość i należało przystąpić do postępowania układowego. W efekcie udało nam się  odzyskać większość należnych nam pieniędzy. 

Janusz, Wiceprezes firmy z branży górniczej
11 stycznia, 2021

Korzystanie z faktoringu niejawnego oraz odwrotnego w miarę naszych potrzeb, umożliwia zawarta z INDOSem  Ramowa Umowa Finansowania. Na jej podstawie mamy przyznany limit, który możemy wykorzystać na dowolnie wybraną przez nas usługę w dowolnym czasie. Bieżąca współpraca przebiega sprawnie, ponieważ obieg dokumentów oraz ich autoryzacja odbywa się online. Ważną dla nas zaletą we współpracy z INDOS jest elastyczne dopasowanie do naszych wymogów np. gdy zaszła taka potrzeba wypłacono nam środki ponad przyznany limit finansowania.

Czesław, Dyrektor ds. handlowych w firmie projektującej i instalującej systemy grzewcze
24 listopada, 2020

Wszelkie wstępne formalności zostały załatwione bardzo szybko, a decyzję o udzieleniu nam finansowania otrzymaliśmy w ciągu 3 dni. Dodatkową zaletą współpracy jest to, że INDOS odciążył nas w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do zawarcia umowy. Dedykowany do obsługi naszej firmy doradca klienta zajął się uzyskaniem zgody na faktoring  od naszego płatnika, który niechętnie taką  zgodę daje innym kontrahentom.

Alicja, Właścicielka firmy budowlanej
27 października, 2020

INDOS udzielił nam finansowania, chociaż inne instytucje finansowe odrzucały nasze wnioski o faktoring ze względu na niespełnianie warunków formalnych (zbyt krótki okres działania na rynku i zmiany właścicielskie w spółce nieujawnione w KRS do momentu transakcji).

Radosław, Prezes Zarządu firmy produkującej elementy drewniane
27 października, 2020

INDOS odciążył nas w zakresie załatwiania formalności koniecznych do zawarcia umowy faktoringu. Dedykowany do obsługi naszej firmy doradca klienta zajął się uzyskaniem zgody na faktoring  od naszego płatnika. Dzięki temu skorzystanie z faktoringu jawnego było możliwe.

Wojciech, Właściciel firmy projektowej z branży telekomunikacyjnej
7 października, 2020

Korzystamy z faktoringu odwrotnego w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy między innymi ze względu na indywidualne podejście INDOSu do Klienta. Przykładem tego jest niestandardowe sfinansowanie jednej z przesłanych przez nas do zapłaty faktur. Ze względów formalnych INDOS nie mógł wypłacić środków naszemu dostawcy i zrealizował przelew do naszej spółki.  Dzięki temu nasze zobowiązanie wobec  dostawcy zostało terminowo zrealizowane.

Piotr, Właściciel firmy zajmującej się dostarczaniem urządzeń do analiz zagrożeń CBRNe dla służb mundurowych i specjalnych
17 września, 2020
1 2 3 4
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram