Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Pożyczki dla firm

Twoja firma potrzebuje finansowania?

Skorzystaj z pożyczki dla firm na dowolny cel

Kwota pożyczki od 50 tys. do 3 mln zł
Szybkie rozpatrzenie wniosku – nawet w ciągu 1 dnia
Okres finansowania do 12 m-cy
Dla firm działających ponad 12 m-cy
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki dla firm?

Szybka wypłata

Decyzję o udzieleniu finansowania jesteśmy w stanie podjąć w ciągu jednego dnia

Dostępność

Mamy mniejsze, w porównaniu z bankami, wymagania co do kondycji finansowej pożyczkobiorcy

Prosto przedstawione koszty

Nie wprowadzamy do umowy żadnych ukrytych opłat za obsługę

Elastyczne podejście do zabezpieczenia

Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest zastaw na ruchomościach

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Co oferujemy w ramach pożyczki dla firm?

Standardowe parametry transakcji i koszty

Pożyczkę możesz przeznaczyć na dowolny cel, np.: spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, zakup materiałów do produkcji, zakup nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, bieżącą poprawę płynności finansowej

Dla podmiotów gospodarczych działających co najmniej 12 m-cy

Dla każdej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

Kwota pożyczki od 50 000 zł do 3 000 000 zł

Maksymalny okres finansowania to 12 miesięcy

Spłata pożyczki następuje w ustalanych indywidualnie ratach

Wypłata środków w 24h od momentu podpisania umowy

Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę jest bezpłatne

Do realizacji transakcji wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. Zazwyczaj jest to zastaw na środkach trwałych. Nie wymagamy przedstawienia wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Taka wycena wykonywana jest bezpłatnie przez naszą firmę.  Więcej o formach zabezpieczenia transakcji >>

Udzielamy pożyczek w kwocie do 100% wartości zabezpieczenia

Pożyczka pod kontrakt
Rozwiązanie dedykowane dla branży budowlanej

Kiedy warto skorzystać?
Ten rodzaj pożyczki dedykowany jest dla przedsiębiorców, którym w czasie realizacji zlecenia zabrakło środków na jego wykonanie.
Warunki finansowania
Pożyczek pod kontrakt udzielamy w kwocie od 50 000 zł do 3 mln zł na okres od 1 do 12 miesięcy. W przypadku, gdy wartość zabezpieczenia majątkowego jest zbyt niska w stosunku do potrzebnej przedsiębiorcy kwoty pożyczki, ustanawiamy dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji praw z kontraktu. Taka cesja w wielu przypadkach ułatwia rozliczenie spłaty pożyczki np. gdy fakturowanie za wykonane roboty budowlane jest częściowe. Kwoty należności spłacanych przez zleceniodawcę robót z tytułu faktur częściowych, są wtedy zaliczane w całości lub w uzgodnionej z pożyczkobiorcą części na poczet spłaty pożyczki.
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Ramowa Umowa Finansowania
Jeden limit, wiele produktów finansowych

Ramowa Umowa Finansowania jest unikatowym produktem na rynku.  Daje możliwość korzystania z wielu różnych usług poprawiających płynność finansową w zależności od aktualnych potrzeb Klienta.
Na czym polega?

Masz ustalony limit finansowania, w ramach którego możesz realizować wiele celów związanych z działalnością gospodarczą. Do jego wysokości możesz zaciągać pożyczki czy finansować faktury w formie faktoringu jawnego, niejawnego lub odwrotnego

Nie ma ustalonych limitów na poszczególne rodzaje usług –korzystasz z nich elastycznie np. jeśli limit finansowania wynosi 200 000 zł to możesz go wykorzystać na pożyczkę w wysokości 100 000 zł i faktoring niejawny w wysokości 100 000 zł lub w inny dowolny sposób np. pożyczkę 50 000 zł, faktoring niejawny 50 000 zł, faktoring odwrotny 50 000 zł

Z przyznanych środków finansowych korzystasz dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili masz zapotrzebowanie

Zabezpieczenie ustanawiane jest tylko raz (a nie tak jak to się zazwyczaj dzieje, do każdej transakcji z osobna)

Elastycznie podchodzimy do przedmiotu zabezpieczenia. Akceptujemy zarówno zabezpieczenia na nieruchomościach, jak i ruchomościach. Nie wymagamy przedstawienia wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Taka wycena wykonywana jest bezpłatnie przez naszą firmę

Akceptujemy wyższy niż w bankach współczynnik LTV (stosunek wysokości limitu do wartości zabezpieczenia)

Prowizja naliczana jest tylko za wykorzystane środki finansowe. Nie pobieramy żadnych opłat za niewykorzystany limit, czy opłat abonamentowych

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Nasze pożyczki dla firm w liczbach - dane za II kw. 2023 r.

Kwota udzielonych pożyczek

30

mln zł
Liczba udzielonych pożyczek

48

Branże, które najczęściej nas wybierają:
BUDOWNICTWO
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJE GRZEWCZE
ZIELEŃ MIEJSKA
GÓRNICTWO
TRANSPORT
WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
PRODUKCJA
USŁUGI DROGOWE 
SPRZEDAŻ SPRZĘTU PRZEMYSŁOWEGO
MONTAŻ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Poznaj opinie naszych Klientów o pożyczkach dla firm

Zaufało nam już blisko 5 000 przedsiębiorców
 • Dla nas najważniejszymi zaletami korzystania z pożyczki w INDOS jest indywidualne podejście do Klienta i elastyczne dopasowanie do naszych potrzeb, którymi spółka wykazała się, gdy zaszła potrzeba dopasowania terminu spłaty pożyczki do naszych możliwości.
  Właściciel firmy zajmującej się projektowaniem i utrzymaniem ogrodów oraz terenów zielonych

 • Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ spółka zapewniła nam indywidualną i kompetentną obsługę. Wszelkie formalności związane z udzielaniem pożyczki załatwiono szybko i sprawnie, a uzgodnione w umowie warunki współpracy zostały rzetelnie zrealizowane.
  Właściciel firmy handlowej

Masz pytania? Chętnie pomożemy

Nasi eksperci bezpłatnie i bez zobowiązań znajdą rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktujemy się z Tobą do 24h

  Adres e-mail

  Treść zapytania (opcjonalnie)

  Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

   Telefon

   Pytania i odpowiedzi

   Czy INDOS udziela pożyczek osobom fizycznym/prywatnym?
   Nie. Udzielamy pożyczek tylko podmiotom gospodarczym.
   Czy mogę skorzystać z pożyczki jeśli moja firma ma zadłużenie w ZUS i US?
   Tak. Fakt istnienia takiej zaległości nie jest przeszkodą uzyskaniu finansowania. Należy jednak o istnieniu i wysokości zadłużenia nas poinformować.
   Jakie dokumenty będą potrzebne, aby uzyskać pożyczkę dla firmy?
   Aby skorzystać z pożyczki należy przedstawić następujące dokumenty:
   - wypełniony wniosek o pożyczkę,
   - dokumenty finansowe: bilans, RZiS, KPiR lub PIT w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za ostatnie 2 lata,
   - zaświadczenia z ZUS i US o stanie zobowiązań,
   - propozycja zabezpieczenia transakcji,
   - informacja o źródle spłaty pożyczki.
   Czy jako firma nowo powstała mam szansę na otrzymanie pożyczki?
   Pożyczek udzielamy podmiotom w gospodarczym działającym minimum 12 miesięcy lub od 1 dnia prowadzenia działalności gospodarczej o ile klient prowadził wcześniej działalność na innym podmiocie.
   Na jaki cel mogę wykorzystać pożyczkę dla firm?
   Pożyczka może zostać przeznaczona na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą np.: na spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, zakup materiałów do produkcji, zakup nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, bieżącą poprawę płynności finansowej.
   Jak wziąć pożyczkę na firmę?
   Aby skorzystać z pożyczki na firmę należy przede wszystkim złożyć wniosek o pożyczkę, w którym podaje się m.in.: kwotę pożyczki oraz proponowany okres, na jaki przedsiębiorca chce ją zaciągnąć (termin spłaty). Załącznikiem do wniosku o pożyczkę są dokumenty finansowe firmy. Do uzyskania pożyczki potrzebne jest również zabezpieczenie majątkowe np. zastaw na środkach trwałych lub wpis do hipoteki nieruchomości. Jedną z najważniejszych kwestii decydującą o tym, czy przedsiębiorca otrzyma pożyczkę jest wskazanie wiarygodnego źródło spłaty pożyczki, czyli z czego zobowiązanie zostanie spłacone. Jest to podstawa do wyliczenia zdolności pożyczkowej wnioskodawcy. Przykładem wiarygodnego źródła spłaty pożyczki jest np. podpisana umowa/kontrakt na realizację robót.
   Co to jest pożyczka na firmę?
   Pożyczka na firmę to taki rodzaj pożyczki, gdzie pożyczkobiorcą jest podmiot gospodarczy bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Pożyczki na firmę mogą zaciągać zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak i spółki prawa handlowego. Środki uzyskane z pożyczki są przeznaczane na cele związane z prowadzonym biznesem.
   Czy pożyczki są dla firm zadłużonych?
   Tak. Pożyczkę mogą uzyskać firmy z zaległościami w spłacie zobowiązań publiczno-prawnych w ZUS i US lub wpisane do rejestru dłużników KRD. Fakt istnienia takiej zaległości nie jest przeszkodą w uzyskaniu finansowania. Należy jednak o istnieniu i wysokości zadłużenia poinformować pożyczkodawcę.
   Co to jest pożyczka B2B?
   Pożyczka B2B czyli business to business to pożyczka zaciągnięta przez podmiot gospodarczy od innego przedsiębiorstwa.
   Jaki jest koszt pożyczki?
   Na koszt pożyczki składa się: opłata przygotowawcza i oprocentowanie. RRSO naszych pożyczek wynosi do 40%.

   Sprawdź nasze pozostałe usługi

   Faktoring JAWNY
   Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
   Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   Faktoring CICHY
   Finansowanie faktur bez cesji
   i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   FAKTORING ODWROTNY
   Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
   NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
   Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
   checkmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram