Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Informacja o niedojściu emisji obligacji serii J do skutku

ESPI 5/2016

Informacja o niedojściu emisji obligacji serii J do skutku

Zarząd Spółki INDOS S.A. z siedzibą we Chorzowie, w nawiązaniu do przekazanych w raporcie bieżącym EBI nr 16/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. informacji o emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J, informuje że, w dniu 14 lipca 2016 r. podjął uchwałę w przedmiocie niedojścia do skutku emisji obligacji serii J. Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieprzekroczeniem minimalnego progu emisji określonego przez Zarząd Emitenta w Warunkach Emisji obligacji serii J.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram