Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

EBI 3/2021

Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. informuje, że uległ zmianie termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok, pierwotnie zaplanowany na 30 kwietnia 2021 r. Nowa data przekazania ww. raportu to 28 maja 2021 r. Pozostałe, zaplanowane terminy raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 6., ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram