Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Korekta raportu bieżącego nr 23/2022

EBI 24/2022

Korekta raportu bieżącego nr 23/2022

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 23/2022 opublikowanego w dniu 25 listopada 2022 r. r. Zarząd Spółki wyjaśnia, że w załączniku do raportu zawierającym podsumowanie subskrypcji obligacji, wskutek omyłki pisarskiej błędnie podano informację czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Opublikowane podsumowanie w miejsce zdania:
"Osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu." winno zawierać zdanie:
"Osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu."
Podsumowanie o prawidłowej treści stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Pkt VII. Załącznika nr 1 do dokumentu: Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe informacji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram