Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indos Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2021 r.

EBI 6/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indos Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2021 r.

Zarząd INDOS SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Do pobrania:

  1. Formularz do wykonywania prawa głosu WZA 2021
  2. Informacja o ogólnej liczbie akcji WZA 2021
  3. Ogłoszenie o planowanych zmianach statutu WZA 2021
  4. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2021
  5. Projekty uchwał WZA 2021
  6. Sprawozdanie z działalności RN WZA 2021
  7. Sprawozdanie z oceny WZA 2021
  8. Wniosek Zarządu do WZA w sprawie podziału zysku WZA 2021
  9. Wzory pełnomocnictw WZA 2021
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram