Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Terminowy wykup obligacji serii H1

ESPI 18/2018

Terminowy wykup obligacji serii H1

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2016 informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r. Emitent dokonał terminowego wykupu mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, imiennych obligacji serii H1 Emitenta. Wykup objął 10 szt. obligacji o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 2.000.000 zł. Oprocentowanie stałe obligacji wynosiło 7% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram