Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Pożyczka dla firm - jak wypełnić wniosek, żeby nie został odrzucony

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele różnych rozwiązań służących poprawie płynności finansowej. Pożyczka jest jednym ze sposobów pozyskania finansowania zewnętrznego.

Wniosek o pożyczkę dla firm - forma

Pierwszym krokiem do uzyskania pożyczki jest prawidłowe wypełnienie wniosku o jej udzielenie. Zwykle sporządza się go w formie papierowej i zeskanowaną kopię przesyła pożyczkodawcy. W przypadku pożyczek internetowych często taki dokument można wypełnić też online. W INDOS SA przedsiębiorca może wypełnić wniosek o pożyczkę samodzielnie i odesłać kopię e-mailem lub wypełnić go na spotkaniu w swojej firmie wspólnie z Doradcą Klienta.

Informacje o firmie pożyczkobiorcy

W pierwszej części wniosku przedsiębiorca uzupełnia swoje dane kontaktowe. Wskazuje adres siedziby swojej firmy; lokalizację, pod którą prowadzi działalność gospodarcza. Wiarygodność finansowa podmiotu ubiegającego się o pożyczkę jest większa, gdy te miejsca są wynajmowane lub stanowią własność wnioskodawcy, a nie są to tylko biura wirtualne.

We wniosku podaje się też zajmowaną powierzchnię użytkową.  Ta informacja ma pokazać jak duża jest firma, która wnioskuje o pożyczkę. Pod koniec tej części wniosku wpisuje się dane kontaktowe do osób decyzyjnych oraz służb księgowych. Jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, to uzupełnia się dane o jej PESEL, adres zamieszkania oraz stan cywilny i sytuację majątkową.

W tej części znajdą się też pytania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. Należy tutaj wpisać jej rodzaj.  Nie chodzi jednak o numerów PKD, ale faktycznie prowadzoną działalność.

Trzeba też wskazać rok powstania firmy oraz wielkość zatrudnienia, podać beneficjentów rzeczywistych i powiązania kapitałowe. Nie wolno pomijać tych ostatnich, bo każdy podmiot udzielający finansowania ma dostęp do baz danych np. KRS. Dzięki temu może odnaleźć wszelkie powiązane z Wnioskodawcą podmioty, a  tym samym błędy czy nieprawdziwe dane.

Informacje o zobowiązaniach finansowych

Jedną z ważniejszych części wniosku o pożyczkę jest informacja o zobowiązaniach. Należy podać, czy firma posiada zaległości wobec instytucji publiczno-prawnych (ZUS oraz US). Przy podawaniu kwoty zobowiązań trzeba poinformować o układzie ratalnym, jeśli taki został zawarty. Pożyczkobiorca musi też wypowiedzieć się w zakresie ewentualnie prowadzonych egzekucji u komornika i spraw sądowych oraz wszelkich zaciągniętych kredytów, gwarancji, leasingów, faktoringów. Każda informacja w tym zakresie niezgodna ze stanem  rzeczywistym może skutkować odrzuceniem wniosku.

Informacje o pożyczce

Część trzecia wniosku INDOS SA to informacje na temat samej usługi. Należy w niej określić kwotę pożyczki oraz proponowany okres, na jaki przedsiębiorca chce ją zaciągnąć (termin spłaty).

Kwestią najważniejszą w tym zakresie dla naszej spółki jest podanie wiarygodnego źródło spłaty pożyczki, czyli z czego zobowiązanie zostanie spłacone. Jest to podstawa do wyliczenia zdolności pożyczkowej wnioskodawcy. Przykładem wiarygodnego źródła spłaty pożyczki jest np. podpisana umowa/kontrakt na realizację robót.

Kolejną kwestią, którą poruszaną we wniosku jest proponowane majątkowe zabezpieczenie transakcji. Należy podać dane ruchomości bądź nieruchomości, które mogą stanowić zabezpieczenie.

Informacje o kontrahentach

W czwartej części wniosku o pożyczkę wpisuje się dane kontrahentów, z jakimi współpracuje wnioskodawca. Chodzi zarówno o  dostawców, jak i odbiorcy. Należy podać jak najwięcej takich podmiotów, wówczas wniosek wygląda bardziej wiarygodnie.

Ostatnie części wniosku to zgody RODO oraz zgody na sprawdzenie wnioskodawcy w BIG oraz KRD. Bez podpisania tych zgód wniosek nie może zostać przekierowany do weryfikacji. Negatywne wpisy dotyczące wnioskodawcy znajdujące się  w powyższych bazach mogą skutkować odrzuceniem wniosku. Składając podpisy należy przy tym pamiętać, żeby odpowiednio przybić pieczątki firmowe i imienne.

Wniosek o pożyczkę dla firm - załączniki

Integralną częścią wniosku są dokumenty jakie należy złożyć u Pożyczkodawcy. Chodzi o dokumenty finansowe firmy za dwa ostatnie lata obrachunkowe, zaświadczenia o stanie zobowiązań wobec ZUS i US, zestawienia środków trwałych, dokumenty (umowy/kontrakty/zamówienia) świadczące o wiarygodności źródła spłaty pożyczki.

Tak wypełniony wniosek rozpatrywany jest w zaledwie kilka dni. Procedura kończy się wydaniem decyzji kredytowej, którą przekazuje Klientowi jego dedykowany Doradca. Jeśli decyzja jest negatywna Doradca szczegółowo wyjaśnia, jakie są przyczyny odmowy udzielenia pożyczki i jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby nastąpiła zmiana decyzji.

Złóż wniosek o pożyczkę dla firmy >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
7 marca, 2022
Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram