Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Kalendarium

Kalendarium

Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.– 14 listopada 2023 r.

Raport roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram