Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Windykacja

Od 30 lat specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności

pochodzących z obrotu gospodarczego

Działamy zgodnie z prawem i zasadami etyki
Płacisz tylko prowizję od kwot odzyskanych od dłużnika
80% spraw zamykamy na etapie polubownym
Postępowanie sądowe bez kosztów adwokackich
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Dlaczego warto skorzystać naszej windykacji?

Skuteczność

Mamy najdłuższe w branży doświadczenie w dochodzeniu należności, co jest gwarancją skuteczności
naszych działań i dowodem na to, że warto nam zaufać

Zapewniamy aktywną i bezpośrednią windykację należności polegającą na osobistych kontaktach z dłużnikami, w tym windykację terenową

Procedury sądowe prowadzimy w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego

Gwarantujemy pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji

Ściśle współpracujemy z komornikami i bierzemy aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych

Minimalizacja kosztów

Nie pobieramy żadnych opłat stałych, wstępnych ani abonamentowych

Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot

Klient nie ponosi kosztów adwokackich w  postępowaniu sądowym i egzekucyjnym (koszty te ponosi dłużnik)

Bieżąca informacja

Przed podpisaniem umowy, bezpłatnie badamy kondycję finansową dłużnika, dzięki czemu już na początku Klient otrzymuje informacje na temat szans na odzyskanie należności

Na bieżąco raportujemy o stanie prowadzonych spraw windykacyjnych zarówno przez Doradcę Klienta, jak i w Strefie Klienta online

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Jak działa windykacja należności?

01

Bezpłatnie badamy kondycję finansową dłużnika

02

Zlecasz windykację

03

Skutecznie odzyskujemy pieniądze od dłużnika

04

Wypłacamy Ci odzyskaną należność pomniejszoną o nasze wynagrodzenie
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Etapy windykacji

Profesjonalna windykacja należności składa się z kilku etapów.

01

Przed podpisaniem umowy

Przed podpisaniem umowy windykacyjnej przeprowadzamy bezpłatny wywiad gospodarczy i badamy kondycję finansową dłużnika. Ustalamy między innymi jego aktualną sytuację prawną, składniki majątku i źródła przychodów. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności i określamy wysokość prowizji.

02

Windykacja polubowna

Pierwszym etapem naszych działań jest windykacja polubowna. Jej głównym celem jest doprowadzenie do dobrowolnej spłaty długu przez dłużnika. Nie ograniczamy się do wysyłania e-maili i pism. Nasi windykatorzy prowadzą z dłużnikiem bezpośrednie negocjacje, niejednokrotnie się z nim osobiście spotykają (windykacja terenowa). Celem tych działań jest skłonienie dłużnika do podpisania uznania długu lub ugody. Jeśli do tego dojdzie monitorujemy terminową spłatę należności i pilnujemy, aby zobowiązania podjęte przez dłużnika były realizowane zgodnie z założeniami.

03

Postępowanie sądowe

Jeśli działania realizowane na etapie polubownym nie przynoszą efektu w postaci zapłaty należności, warto rozważyć skierowanie sprawy do sądu. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty. Jest to podstawa postępowania zabezpieczającego, a później egzekucyjnego. Na drogę postępowania sądowego warto wstępować wtedy, gdy mamy wiedzę, że dłużnik posiada majątek i/lub czerpie dochody, które mogą być źródłem spłaty jego zobowiązania. 
Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu spraw gospodarczych i mają w tym zakresie ogromne doświadczenie. Na etapie postępowania sądowego zapewniamy Klientowi pełną obsługę prawną: począwszy od przygotowania i złożenia w sądzie odpowiednich dokumentów, aż po reprezentowanie go przed sądem. Klient nie ponosi kosztów adwokackich. Są one kredytowane przez naszą spółkę i pokrywa je dłużnik.

04

Egzekucja komornicza

Jeśli po otrzymaniu wyroku dłużnik nadal nie spłaci zadłużenia kierujemy sprawę do egzekucji komorniczej. Kierując do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji mamy rozeznanie w tym, co może być źródłem spłaty długu. Wskazujemy komornikowi odpowiedni majątek oraz sprawujemy kontrolę nad przebiegiem procesu egzekucji począwszy od ustalenia najkorzystniejszego terminu czynności komorniczych, po osobiste w nich uczestnictwo. Klient również na tym etapie windykacji nie ponosi kosztów adwokackich. Są one kredytowane przez naszą spółkę i pokrywa je dłużnik.

Koszty windykacji - jakie parametry decydują o wysokości prowizji za windykację?

Nasza firma nie pobiera żadnych opłat stałych, wstępnych, ani abonamentowych.

Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.

Wysokości prowizji zależy od szans na odzyskanie należności. Jej obliczenia dokonujemy w oparciu o wiele kryteriów, do których należą m.in.: termin wymagalności i nominał wierzytelności oraz kondycja finansowa dłużnika. Czynniki te decydują o nakładach pracy i kosztach, jakie trzeba ponieść, aby odzyskać należność.
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Rodzaje windykacji

Windykacja powiernicza
Na czas windykacji Klient przelewa na INDOS SA prawa do wierzytelności i tym samym dla dłużnika stajemy się właścicielem wierzytelności, a Klient przestaje uczestniczyć w sporze o należność. Nasze doświadczenie wskazuje, że sam fakt zmiany wierzyciela skutecznie mobilizuje dłużnika do szybszej spłaty zobowiązania. Umowa windykacji powierniczej pozwala nam na szybkie i elastyczne podjęcie działań windykacyjnych.
Zobacz jak pomogliśmy firmie prowadzącej serwisy społecznościowe

Warszawska firma posiadająca kilka popularnych serwisów społecznościowych borykała się z rosnącą liczbą niezapłaconych należności za przeprowadzone kampanie promocyjne dla działających na terenie całej Polski firm z różnych branż. Problem stanowiły zarówno wierzytelności o dużych nominałach jak i niewielkie kwoty.

Firma nie chciała tworzyć własnej komórki windykacyjnej. Zdecydowała się na outsourcing usług i podjęła współpracę z naszą spółką. Przyjęliśmy do windykacji wszystkie niezapłacone w terminie zobowiązania bez względu na ich nominał. INDOS SA podjął się również obsługi dłużników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej.

70% podjętych przez nas działań windykacyjnych było skutecznych i zakończyło się spłatą zadłużenia. Zminimalizowane zostały koszty postępowań sądowych np. poprzez korzystanie z e – sądu. INDOS SA kredytował całość lub część kosztów związanych z postępowaniami sądowymi. Na wysoką efektywność działań firmy windykacyjnej złożyło się również szybkie i skuteczne ustalanie składników majątku dłużników oraz ich zabezpieczenie (jeśli było to potrzebne), a także staranne dopilnowanie wszystkich spraw związanych z czynnościami komorniczymi. Zaletą dla wierzyciela było także to, że w przypadku bezskuteczności egzekucji nie ponosił on pełnych, ustawowych opłat za czynności adwokackie, ale płacił znacznie niższe stawki wynegocjowane z nasza spółką przy zawieraniu umowy.

Windykacja na zlecenie
Klientowi, który z powodu zakazu cesji lub z innych przyczyn nie może przelać wierzytelności na naszą firmę, oferujemy windykację na zlecenie. W tym przypadku nie dochodzi do przelewu wierzytelności, a Klient udziela nam pełnomocnictwa do działania w jego imieniu.
Zobacz jak pomogliśmy firmie handlowej

Hurtowania warzyw i owoców z Małopolski zleciła nam windykację należności w kwocie 10 000 zł, ponieważ próby samodzielnego wyegzekwowania zaległych płatności nie przyniosły żadnych rezultatów. Dłużnik nie uregulował swojego zobowiązania przez rok i nie odpowiadał na wszelkie próby kontaktu.

Nasza spółka prowadziła bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem, w trakcie których podpisana została ugoda. Mimo, że kwota należności była duża, dłużnik uregulował swoje zobowiązanie zgodnie z jej ustaleniami w dwóch miesięcy.

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Windykacja w liczbach - dane za 2023 r.

Suma kwot odzyskanych od dłużników

1,6

mln zł
Wartość windykowanych wierzytelności

10,6

mln zł
Liczba zleceń windykacji

369

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Poznaj opinie naszych Klientów o windykacji

Zaufało nam już blisko 5 000 przedsiębiorców
 • Firma INDOS SA przeprowadziła bezpośrednie negocjacje z naszym kontrahentem doprowadzając do podpisania ugody. Dokument ten pomógł w zmotywowaniu dłużnika do uregulowania zobowiązania i w efekcie odzyskaliśmy nasze pieniądze. Sprawa została zamknięta na etapie działań polubownych, dzięki czemu koszty windykacji nie zostały powiększone o opłaty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.
  Maria, Prezes Zarządu firmy z branży PR

 • INDOS prowadził bezpośrednie negocjacje z naszym dłużnikiem, starannie dopilnował wszystkich spraw związanych z postępowaniem sądowym. Zapewnił nam także pełną obsługę prawną, gdy dłużnik ogłosił upadłość i należało przystąpić do postępowania układowego. W efekcie udało nam się odzyskać większość należnych nam pieniędzy.
  Janusz, Wiceprezes firmy z branży górniczej

Masz pytania? Chętnie pomożemy

Nasi eksperci bezpłatnie i bez zobowiązań znajdą rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktujemy się z Tobą do 24h

  Adres e-mail

  Treść zapytania (opcjonalnie)

  Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

   Telefon

   Pytania i odpowiedzi

   Czy INDOS SA odzyskuje należności od osób fizycznych/prywatnych?
   Nie, zajmujemy się tylko wierzytelnościami pochodzącymi z obrotu gospodarczego.
   Czy INDOS SA odzyskuje należności alimentacyjne/wynikające z pożyczek między osobami prywatnymi?
   Nie, zajmujemy się tylko wierzytelnościami pochodzącymi z obrotu gospodarczego.
   Czy INDOS SA odzyskuje należności z tytułu umowy o pracę?
   Tak.
   Ile kosztuje windykacja?
   Koszt windykacji to ustalana indywidualnie prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot. Kalkulacja prowizji jest dokonywana w oparciu o kilka kryteriów, wśród których są między innymi: nominał wierzytelności, kondycja finansowa dłużnika oraz termin wymagalności. Te czynniki decydują o ilość środków, które muszą być zaangażowane w odzyskanie należności. Dlatego wysokość prowizji może być bardzo zróżnicowana i wynosić od 5 do 40% kwoty należności głównej. Nie pobieramy opłaty wstępnej za przyjęcie zlecenia, ani żadnych opłat stałych. Na etapie postępowania sądowego i egzekucji komorniczej Klient nie ponosi kosztów adwokackich. Koszty te pokrywa dłużnik.
   Jak zgłosić dłużnika  do windykacji? 
   Aby otrzymać ofertę windykacji z kalkulacją prowizji należy podać firmie windykacyjnej następujące informacje:
   - nr NIP dłużnika,
   - kwota zadłużenia (nominał, ewentualne inne koszty) i termin płatności
   - informacje na temat etapu sprawy (przedsądowy, wystawiony tytuł wykonawczy, w egzekucji, bezskuteczna egzekucja).
   Kiedy pobierane jest wynagrodzenie za windykację?
   Wynagrodzenie pobieramy proporcjonalnie z każdej kwoty odzyskanej od dłużnika.
   Co to jest windykacja należności?
   Windykacja to inaczej ściąganie długów. Jest to czy dochodzenie należności z użyciem środków zgodnych z obowiązującym prawem. Najczęściej mamy do czynienia z windykacją wierzytelności pieniężnych. W życiu gospodarczym windykowane są należności z faktur za zakupiony towar lub usługę, które nie zostały uregulowane przez kupującego w terminie płatności.
   Na czym polega proces windykacji?
   Proces windykacji polega na realizowaniu przez firmę windykacyjną zgodnych z prawem działań mających na celu odzyskanie od dłużnika pieniędzy należnych wierzycielowi. Pierwszy etap to windykacja polubowna. Na tym etapie spłacanych jest większość długów. Kolejne etapy - postępowanie sądowe i egzekucyjne - są uruchamiane w sytuacji, gdy próby polubownego dochodzenia należności zawiodą.
   Jak długo trwa proces windykacji?
   Nie da się dokładnie określić jak długo potrwa proces windykacji należności od danego dłużnika.
   W przypadku należność niskonominałowych (poniżej 10 tys. zł) etap windykacji polubownej trwa maksymalnie do 3 miesięcy, a w przypadku dochodzenia należności w postępowaniu sądowym i komorniczym proces windykacji trwa dodatkowo ok. 3 miesiące.
   W przypadku wierzytelności wysokonominałowych windykacja polubowna trwa do 6 miesięcy, a dochodzenie należności w postępowaniu sądowym i komorniczym może trwać nawet kilka lat.
   Jakie są etapy windykacji?
   Profesjonalna windykacja składa się z 3 etapów: windykacji polubownej (negocjacje z dłużnikiem), windykacji sądowej (postępowanie sądowe) i egzekucji komorniczej. Celem firmy windykacyjnej jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia na polubownym etapie windykacji, ponieważ dzięki temu wierzyciel odzyskuje pieniądze w najkrótszym czasie i po najniższych kosztach.
   Czym się różni windykacja od egzekucji długu?
   Egzekucja długu to inne określenie dla postępowania komorniczego. Jest to ostatni etap windykacji, który jest podejmowany, jeśli wcześniejsze czynności w ramach windykacji polubownej i sądowej nie przyniosą rezultatów. Windykacja polubowna jest realizowana przez wierzyciela lub firmę windykacyjną, natomiast działania egzekucyjne wykonywane są przez komornika sądowego.

   Sprawdź nasze pozostałe usługi

   FAKTORING JAWNY
   Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
   Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   Faktoring cichy
   Finansowanie faktur bez cesji 
   i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   Faktoring odwrotny
   Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   PożyczkI
   Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
   NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
   Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
   question-circlecheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram