Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring jawny

Masz dość czekania na przelewy od kontrahentów?

Skorzystaj z faktoringu! Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h.

Limit finansowania od 20 tys. do 7 mln zł
Gwarancja podwyższenia limitu o 20% *
Najkorzystniejszy pod względem kosztów
Minimalne wymogi dotyczące zabezpieczenia transakcji
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Dlaczego warto skorzystać z naszego faktoringu jawnego?

Nie stawiamy wymagań

Akceptujemy firmy działające krócej niż 1 rok, wszystkie branże, niezależnie od wielkości obrotów, również z zadłużeniem w ZUS i US

Jesteśmy elastyczni

Negocjować możesz prawie wszystkie warunki umowy: wysokość prowizji, opłaty przygotowawczej i  limitu finansowania, liczbę dni karencji i regresu

Wygodna obsługa online

Faktury do finansowania wysyłasz elektronicznie za pośrednictwem Strefy Klienta

Brak ograniczeń

Nie mamy ograniczeń co do ilości finansowanych faktur i ilości płatników faktoringowych. Oznacza to, że do finansowania możesz przedstawić nawet jedną fakturę i jednego płatnika

Żadnego abonamentu

Prowizja wyłącznie za liczbę dni finansowania

Dopasujemy  się do Twoich potrzeb 

Otrzymasz finansowanie niezależnie od tego, czy masz jednego czy bardzo wielu kontrahentów, realizujesz jednorazową transakcję czy wieloletni kontrakt

Nie marnujemy czasu

Nasze procedury są proste, a decyzje podejmujemy szybko. Pieniądze otrzymujesz w ciągu 24 godzin

Z gwarancją BGK

Możliwość uzyskania faktoringu jawnego z wyższym limitem

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Jak działa faktoring jawny?

01

Dostarczasz produkt/usługę i przesyłasz nam fakturę

02

W ciągu 24 h przelewamy na Twoje konto do 90% należności

03

Czekamy na płatność od Twojego kontrahenta i rozliczamy transakcję
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Co oferujemy w ramach faktoringu jawnego?

Standardowe parametry transakcji i koszty

Dla podmiotów gospodarczych od 1 dnia prowadzenia działalności gospodarczej

Limit finansowania – od 20 000 do 7 000 000 zł. * Gwarantujemy podwyższenie limitu o 20% po 3-krotnym wykorzystaniu jego pełnej wysokości

Wypłacana zaliczka w split payment – do 90% kwoty faktury

Odsetki faktoringowe rozliczane są proporcjonalnie za ilość dni finansowania (od dnia obciążenia rachunku bankowego INDOS SA do dnia uzyskania środków od płatnika). Opłata pobierana jest z dołu, po dokonaniu wpłaty przez płatnika faktoringowego.

Jednorazowo pobieramy opłatę przygotowawczą w wysokości od 0 do 3% przyznanego limitu finansowego

Brak opłaty za niewykorzystany limit

Pakiet bezpłatnych usług, które otrzymasz w ramach faktoringu jawnego:

Przed zawarciem umowy sprawdzamy wiarygodność finansową płatników, dzięki czemu ryzyko ich niewypłacalności jest minimalizowane

Dopilnowujemy terminowych płatności kontrahentów objętych faktoringiem

Księgujemy i rozliczamy należności objęte faktoringiem

Raportujemy o stanie rozliczeń pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w faktoringu

W Strefie Klienta online udostępniamy bieżące informacje dotyczące transakcji

Kiedy warto skorzystać z faktoringu jawnego?

Potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki, chcesz być bardziej konkurencyjny i udzielać swoim klientom kredytu kupieckiego

Twoim celem jest zdyscyplinowanie i zmobilizowanie kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności

Chcesz uzyskać dodatkowe środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej bez ustanawiania zabezpieczenia majątkowego i posiadania zdolności kredytowej

Chcesz zmniejszyć koszty wynikające z udzielania kontrahentom skonta

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Poznaj opinie naszych Klientów o faktoringu jawnym

Zaufało nam już blisko 5 000 przedsiębiorców
 • Korzystamy z faktoringu jawnego w INDOS SA. Informacje o płatnościach i okresach rozliczeniowych są wysyłane i monitorowane na bieżąco. Opiekun Klienta zawsze odpowiada na pytania, jest cierpliwy i pomocny oraz utrzymuje z naszą firmą stały kontakt.
  Sylwia, Prezes Zarządu firmy świadczącej usługi sprzątające i pralnicze

 • INDOS udzielił nam finansowania, chociaż inne instytucje finansowe odrzucały nasze wnioski o faktoring ze względu na niespełnianie warunków formalnych (zbyt krótki okres działania na rynku i zmiany właścicielskie w spółce nieujawnione w KRS do momentu transakcji).
  Radosław, Prezes Zarządu firmy produkującej elementy drewniane

 • Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z INDOS, ponieważ wszelkie wstępne formalności związane ze skorzystaniem z faktoringu zostały załatwione bardzo szybko, a decyzję o udzieleniu nam finansowania otrzymaliśmy w ciągu 2 dni. INDOS odciążył nas w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do zawarcia umowy. Mimo, że nasz płatnik zazwyczaj nie udziela zgody na cesję, INDOSowi udało się ją uzyskać. Dzięki temu skorzystanie z faktoringu było możliwe.
  Anna, Pełnomocnik firmy budowlanej

Masz pytania? Chętnie pomożemy

Nasi eksperci bezpłatnie i bez zobowiązań znajdą rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktujemy się z Tobą do 24h

  Adres e-mail

  Treść zapytania (opcjonalnie)

  Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

   Telefon

   Pytania i odpowiedzi

   Na czym polega faktoring jawny? Definicja
   Faktoring jawny polega na wykupie niewymagalnych faktur wystawianych przez naszego klienta tytułem sprzedaży towarów lub usług. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do nas. INDOS przekazuje mu do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi dokonuje zapłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze (np. po 60 dniach).
   Jak szybko otrzymam zapłatę za fakturę, jeśli skorzystam z faktoringu jawnego?
   Standardowo przelew dokonywany jest w ciągu 24 godzin od otrzymania przez nas faktury. Na życzenie klienta realizujemy też przelewy w systemie Sorbnet i Klient otrzymuje środki w ciągu 1h.
   Jakie są koszty faktoringu jawnego?
   Nie stosujemy stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej. Prowizję płacisz tylko za faktyczny czas i kwotę finansowanej faktury. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i wynosi od 0,06% dziennie wartości brutto faktury oddanej do faktoringu. Prowizja przygotowawcza wynosi do 3% przyznanego limitu finansowania.
   Czy do faktoringu jawnego mogę oddać tylko jedną fakturę?
   Tak. Nie ma określonych limitów dotyczących ilości i wartości faktur oraz płatników. Ty decydujesz kiedy i w jakiej kwocie przekażesz wierzytelności do finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringowego. Określony jest minimalny limit finansowania w wysokości 20 000 zł.
   Czy mogę skorzystać z faktoringu jawnego, jeśli mam zadłużenie w ZUS i US?
   Tak. Fakt istnienia takiej zaległości nie jest przeszkodą uzyskaniu finansowania. Należy jednak o istnieniu i wysokości zadłużenia nas poinformować.
   Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania faktoringu jawnego?
   Aby skorzystać z faktoringu jawnego należy przedstawić następujące dokumenty:
   - wypełniony wniosek faktoringowy,
   - dokumenty finansowe – w przypadku spółek: bilans i RZIS za ostatnie 2 lata; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą KPiR za bieżący rok lub PIT za ostatnie 2 lata,
   - zaświadczenia z ZUS i US o stanie zobowiązań,
   - umowę (kontrakt) dotyczącą powstałej wierzytelności lub inne dokumenty będące podstawą do wystawienia faktur,
   - lista płatników, którzy mieliby być objęci faktoringiem wraz z dokumentami dotyczącymi transakcji – umowy, faktury, zamówienia, WZ.
   Czy jako firma nowopowstała mogę skorzystać z faktoringu jawnego?
   Tak, faktoringu jawnego udzielamy firmom od 1 dnia działalności.
   Czy mogę zgłosić do sfinansowania fakturę w walucie EUR?
   Tak, finansujemy faktury w walucie EURO oraz w dolarach.
   Czy muszę zgłaszać do faktoringu jawnego wszystkie faktury i wszystkich płatników?
   Nie. Do faktoringu Klient może przekazać wybrane przez siebie faktury.
   Czy jest jakaś minimalna wartość faktury, którą mogę przesłać finansowania w ramach faktoringu jawnego?
   Nie. Nie ma określonych limitów dotyczących wartości faktur. Określony jest minimalny limit finansowania w wysokości 20 000 zł. W jego ramach możesz przesyłać do finansowania faktury w dowolnej kwocie.
   Na jaki okres jest zawierana umowa faktoringu?
   Umowa faktoringu podpisywana jest na czas nieokreślony z 90 dniowym terminem wypowiedzenia.                                                                                                                                                                                         

   Sprawdź nasze pozostałe usługi

   Faktoring cichy
   Finansowanie faktur bez cesji 
   i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
   DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   Faktoring odwrotny
   Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

   DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   PożyczkI
   Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
   DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
   NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
   Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
   checkmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram