Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Pożyczki dla firm

Twoja firma potrzebuje finansowania?

Skorzystaj z pożyczki dla firm na dowolny cel

Kwota pożyczki od 50 tys. do 4 mln zł
Szybkie rozpatrzenie wniosku – nawet w ciągu 1 dnia
Okres finansowania do 12 m-cy
Dla firm z sektora B2B działających ponad 12 m-cy
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK
pożyczki dla firm

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki?

Szybka wypłata

Decyzję o udzieleniu finansowania jesteśmy w stanie podjąć w ciągu jednego dnia

Dostępność

Mamy mniejsze, w porównaniu z bankami, wymagania co do kondycji finansowej pożyczkobiorcy

Prosto przedstawione koszty

Nie wprowadzamy do umowy żadnych ukrytych opłat za obsługę

Elastyczne podejście do zabezpieczenia

Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest zastaw na ruchomościach

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Co oferujemy w ramach pożyczki dla firm?

Standardowe parametry transakcji i koszty

Pożyczkę możesz przeznaczyć na dowolny cel, np.: spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, zakup materiałów do produkcji, zakup nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, bieżącą poprawę płynności finansowej

Dla podmiotów gospodarczych działających co najmniej 12 m-cy, z sektora B2B (świadczących usługi lub sprzedających produkty innym firmom)

Dla każdej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

Kwota pożyczki od 50 000 zł do 4 000 000 zł

Maksymalny okres finansowania to 12 miesięcy

Spłata pożyczki następuje w ustalanych indywidualnie ratach

Wypłata środków w 24h od momentu podpisania umowy

Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę jest bezpłatne

Do realizacji transakcji wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. Zazwyczaj jest to zastaw na środkach trwałych. Nie wymagamy przedstawienia wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Taka wycena wykonywana jest bezpłatnie przez naszą firmę.  Więcej o formach zabezpieczenia transakcji >>

Udzielamy pożyczek w kwocie do 100% wartości zabezpieczenia

Pożyczka dla firm pod zastaw środków trwałych

Pożyczek pod zastaw środków trwałych udzielamy w kwocie od 50 000 zł do 4 000 000 zł na okres od 1 do 12 miesięcy. 

Środki z pożyczki pod zastaw ruchomości pożyczkobiorca może wykorzystać na dowolny cel np. zakup materiałów budowlanych, zapłatę podwykonawcom.

Pożyczka może być spłacana w ratach lub jednorazowo.

Udzielamy pożyczek w kwocie do 100% wartości zabezpieczenia.  Do katalogu środków trwałych, przyjmowanych pod zabezpieczenie w formie zastawu należą:
- maszyny budowlane: np. koparka, ładowarka, spychacz, walec, rozściełacz asfaltu,
- środki transportu: np. samochód osobowy, samochód ciężarowy, naczepa, ciągnik, motocykl, samolot, żaglówka, cysterna
- maszyny szerokiego zastosowania: np. wycinarka plazmowa, obrabiarka.

Zastaw rejestrowy na środkach trwałych – podstawowe informacje

Umowa zastawu wymaga formy pisemnej

Nie wymagamy przedstawienia wyceny ruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Taka wycena wykonywana jest bezpłatnie przez naszą firmę

Możliwy jest również zastaw na ruchomości osoby trzeciej. W tym przypadku pożyczkobiorca nie musi być właścicielem przedmiotu zastawu, a osoba zastawiająca poręcza za zobowiązania pożyczkobiorcy

Nasza firma rejestruje zastaw w sądzie gospodarczym właściwym dla miejsca siedziby lub zamieszkania pożyczkobiorcy (zastawnika)

Koszt wpisania zastawu do rejestru to 200 zł

Właścicielem zastawianej ruchomości pozostaje nadal pożyczkobiorca. Nie musi on wydawać przedmiotu zastawu i może nadal go użytkować

Umowa zastawnicza zabrania zastawcy zbycia lub obciążania przedmiotu zastawu przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego.

Pożyczka dla firm pod zastaw nieruchomości (hipoteczna)

Pożyczek pod zastaw nieruchomości udzielamy w kwocie od 50 000 zł do 3 000 000 zł na okres od 1 do 12 miesięcy.

Taka pożyczka może zostać udzielona pod zastaw domu, mieszkania własnościowego, działki lub innej nieruchomości komercyjnej z wykluczeniem domów lub mieszkań zamieszkanych przez pożyczkobiorcę. Zastaw na nieruchomości polega na ustanowieniu hipoteki na wskazanej nieruchomości do czasu spłaty pożyczki.
 
Udzielamy pożyczek w kwocie do 100% wartości zabezpieczenia. Środki z pożyczki hipotecznej pożyczkobiorca może wykorzystać na dowolny cel np. zakup materiałów budowlanych, zapłatę podwykonawcom.

Pożyczka może być spłacana w ratach lub jednorazowo.

Zastaw na nieruchomościach (hipoteka) – podstawowe informacje:

Ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki wymaga formy aktu notarialnego

Notariusz wysyła wniosek do sądu o wpisanie hipoteki do sądu rejonowego do wydziału ksiąg wieczystych właściwego ze względu na położenie nieruchomości

Pożyczkobiorca nie musi być właścicielem nieruchomości - możliwy jest zastaw na nieruchomości osoby trzeciej

Akceptujemy wpis do hipoteki na drugim lub kolejnym miejscu

Nie wymagamy przedstawienia przez pożyczkobiorcę operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę. Taka wycena wykonywana jest bezpłatnie przez naszą firmę

Pożyczka dla firm pod kontrakt

Pożyczek pod kontrakt udzielamy w kwocie od 50 000 zł do 4 000 000 zł na okres od 1 do 12 miesięcy.

Ten rodzaj pożyczek dedykowany jest dla przedsiębiorców, którym w czasie realizacji zlecenia zabrakło środków na jego wykonanie. Źródłem spłaty tego rodzaju pożyczek może być np. zapłata za realizację robót budowlanych z przetargu. 

W przypadku, gdy wartość ustanowionego do pożyczki zabezpieczenia majątkowego jest zbyt niska w stosunku do potrzebnej przedsiębiorcy kwoty, ustanawiamy dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji praw z kontraktu. Taka cesja w wielu przypadkach ułatwia rozliczenie spłaty pożyczki np. gdy fakturowanie za wykonane roboty budowlane jest częściowe. Kwoty należności spłacanych przez zleceniodawcę robót z tytułu faktur częściowych są wtedy zaliczane w całości lub w uzgodnionej z pożyczkobiorcą części na poczet spłaty pożyczki.

Pożyczka dla firm na dowolny cel

Pożyczek na dowolny cel udzielamy w kwocie od 50 000 zł do 4 000 000 zł na okres od 1 do 12 miesięcy.

Pożyczka na dowolny cel  - podstawowe informacje:

Możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel, np.: spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, zakup materiałów do produkcji, zakup nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, bieżącą poprawę płynności finansowej

Do realizacji transakcji wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. Nie wymagamy przedstawienia wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Taka wycena wykonywana jest bezpłatnie przez naszą firmę

Zabezpieczeniem pożyczki mogą być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości

Pożyczka może być spłacana w ratach lub jednorazowo

Pożyczka dla firmy jednoosobowej

pożyczka dla firm jednoosobowych

Pożyczka krótkoterminowa jest jednym z najbardziej znanych sposobów na finansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta usługa finansowa sprawdzi się najlepiej w przypadku jednorazowego zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe, gdy przedsiębiorca nie przewiduje, że podobna sytuacja może się powtórzyć najbliższej przyszłości.

Przykładowo pożyczka jest dobrym rozwiązaniem, gdy gdy jednoosobowa firma potrzebuje środków na zapłatę wynagrodzeń dla pracowników, spłatę zobowiązań w stosunku do ZUS i US czy realizację rozpoczętych inwestycji.

Pożyczka dla firmy jednoosobowej udzielana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, podmiotom o rynkowym stażu minimum 1 rok.

Warunkiem udzielenia finansowania jest posiadanie realnego źródła spłaty pożyczki, którym przykładowo może być zapłata za realizowane kontrakty. Przedsiębiorca musi również posiadać majątek, który może stanowić zabezpieczenie pożyczki. Ustanawiamy wówczas zastaw rejestrowy na środkach trwałych np. maszynie budowlanej lub wpis na hipotece.

Pożyczka dla firmy jednoosobowej –  podstawowe informacje:

Okres finansowania - od 3 do 12 m-cy (z możliwością przedłużenia)

Kwota finansowania - od 50 tys. do 4 mln zł

Cel finansowania - dowolny związany z działalnością gospodarczą

Wymogi - informacja o źródle spłaty pożyczki oraz zabezpieczenie majątkowe np. zastaw na środkach trwałych

Koszt - RRSO od 28%

Spłata pożyczki - może być realizowana w ratach lub jednorazowo

Nasze pożyczki dla firm w liczbach - dane za 2023 r

Kwota udzielonych pożyczek

40,4

mln zł
Liczba udzielonych pożyczek

89

Branże, które najczęściej nas wybierają:
BUDOWNICTWO
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJE GRZEWCZE
MEDYCZNA
ZIELEŃ MIEJSKA
GÓRNICTWO
TRANSPORT
WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
PRODUKCJA
USŁUGI DROGOWE
ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Poznaj opinie naszych Klientów o pożyczkach dla firm

Zaufało nam już blisko 5 000 przedsiębiorców
 • Dla nas najważniejszymi zaletami korzystania z pożyczki w INDOS jest indywidualne podejście do Klienta i elastyczne dopasowanie do naszych potrzeb, którymi spółka wykazała się, gdy zaszła potrzeba dopasowania terminu spłaty pożyczki do naszych możliwości.
  Właściciel firmy zajmującej się projektowaniem i utrzymaniem ogrodów oraz terenów zielonych

 • Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ spółka zapewniła nam indywidualną i kompetentną obsługę. Wszelkie formalności związane z udzielaniem pożyczki załatwiono szybko i sprawnie, a uzgodnione w umowie warunki współpracy zostały rzetelnie zrealizowane.
  Właściciel firmy handlowej

Masz pytania? Chętnie pomożemy

Nasi eksperci bezpłatnie i bez zobowiązań znajdą rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktujemy się z Tobą do 24h

  Adres e-mail

  Treść zapytania (opcjonalnie)

  Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

   Telefon

   Pytania i odpowiedzi

   Czy INDOS udziela pożyczek osobom fizycznym/prywatnym?
   Nie. Udzielamy pożyczek tylko podmiotom gospodarczym.
   Czy mogę skorzystać z pożyczki jeśli moja firma ma zadłużenie w ZUS i US?
   Tak. Fakt istnienia takiej zaległości nie jest przeszkodą uzyskaniu finansowania. Należy jednak o istnieniu i wysokości zadłużenia nas poinformować.
   Jakie dokumenty będą potrzebne, aby uzyskać pożyczkę dla firmy?
   Aby skorzystać z pożyczki należy przedstawić następujące dokumenty:
   - wypełniony wniosek o pożyczkę,
   - dokumenty finansowe: bilans, RZiS, KPiR lub PIT w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za ostatnie 2 lata,
   - zaświadczenia z ZUS i US o stanie zobowiązań,
   - propozycja zabezpieczenia transakcji,
   - informacja o źródle spłaty pożyczki.
   Czy jako firma nowopowstała mam szansę na otrzymanie pożyczki?
   Pożyczek udzielamy podmiotom w gospodarczym działającym minimum 12 miesięcy lub od 1 dnia prowadzenia działalności gospodarczej o ile klient prowadził wcześniej działalność na innym podmiocie.
   Na jaki cel mogę wykorzystać pożyczkę dla firm?
   Pożyczka może zostać przeznaczona na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą np.: na spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, zakup materiałów do produkcji, zakup nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, bieżącą poprawę płynności finansowej.
   Jak wziąć pożyczkę na firmę?
   Aby skorzystać z pożyczki na firmę należy przede wszystkim złożyć wniosek o pożyczkę, w którym podaje się m.in.: kwotę pożyczki oraz proponowany okres, na jaki przedsiębiorca chce ją zaciągnąć (termin spłaty). Załącznikiem do wniosku o pożyczkę są dokumenty finansowe firmy. Do uzyskania pożyczki potrzebne jest również zabezpieczenie majątkowe np. zastaw na środkach trwałych lub wpis do hipoteki nieruchomości. Jedną z najważniejszych kwestii decydującą o tym, czy przedsiębiorca otrzyma pożyczkę jest wskazanie wiarygodnego źródło spłaty pożyczki, czyli z czego zobowiązanie zostanie spłacone. Jest to podstawa do wyliczenia zdolności pożyczkowej wnioskodawcy. Przykładem wiarygodnego źródła spłaty pożyczki jest np. podpisana umowa/kontrakt na realizację robót.
   Co to jest pożyczka na firmę?
   Pożyczka na firmę to taki rodzaj pożyczki, gdzie pożyczkobiorcą jest podmiot gospodarczy bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Pożyczki na firmę mogą zaciągać zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak i spółki prawa handlowego. Środki uzyskane z pożyczki są przeznaczane na cele związane z prowadzonym biznesem.
   Czy pożyczki są dla firm zadłużonych?
   Tak. Pożyczkę mogą uzyskać firmy z zaległościami w spłacie zobowiązań publiczno-prawnych w ZUS i US lub wpisane do rejestru dłużników KRD. Fakt istnienia takiej zaległości nie jest przeszkodą w uzyskaniu finansowania. Należy jednak o istnieniu i wysokości zadłużenia poinformować pożyczkodawcę.
   Co to jest pożyczka B2B?
   Pożyczka B2B czyli business to business to pożyczka zaciągnięta przez podmiot gospodarczy od innego przedsiębiorstwa.
   Jaki jest koszt pożyczki?
   Na koszt pożyczki składa się: opłata przygotowawcza i oprocentowanie. RRSO naszych pożyczek wynosi od 28%.

   Sprawdź nasze pozostałe usługi

   Faktoring JAWNY
   Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
   Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
   DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   Faktoring CICHY
   Finansowanie faktur bez cesji
   i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
   DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   FAKTORING ODWROTNY
   Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

   DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
   Złóż wniosek
   INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
   NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
   Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
   checkmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram