Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Poradnik finansowy dla przedsiębiorców

Czynny żal – co to jest, jak złożyć  i co napisać w zawiadomieniu?
Co to jest czynny żal? Czynny żal to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego opisujące wszystkie istotne okoliczności sprawy. Instytucja czynnego żalu pozwala na naprawę pomyłek w postępowaniu podatkowym i uniknięcie…
POZNAJ RADY NASZYCH EKSPERTÓW DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wyszukaj poradę

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram