Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Poradnik finansowy dla przedsiębiorców

Podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany, podpis zaufany - czyli jak poświadczać dokumenty online
Możliwość podpisywania dokumentów online to duże udogodnienie. Służą do tego: podpis elektroniczny zwykły, kwalifikowany lub zaufany. W artykule wyjaśniam jak je stosować w praktyce. Czym jest zwykły podpis elektroniczny (niekwalifikowany)?…
POZNAJ RADY NASZYCH EKSPERTÓW DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wyszukaj poradę

14 września, 2023
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram