Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring dla firm transportowych

Firmy transportowe potrzebują wsparcia w postaci faktoringu dla firm transportowych, aby utrzymać płynność finansową, ponieważ:

Standardowo wystawiają faktury z długimi terminami płatności powyżej 60 dni
Ponoszą są wysokie, miesięczne koszty stałe tj. serwisowanie i ubezpieczenie pojazdów, zakup paliwa i winiet, wypłata wynagrodzeń, raty leasingowe itd.

Faktoring jawny dla transportu

Konieczność ponoszenia wysokich kosztów stałych i długie oczekiwanie na płatność za zrealizowaną usługę transportową nadwyręża płynność finansową wielu firm z branży transportowej. Część z nich uzupełnia braki w gotówce uzyskując od spedytorów szybszą zapłatę należności w zamian za udzielenie skonta. Koszt takiego rozwiązania jest jednak dość wysoki i wynosi ok. 5% wartości faktury. Znacznie bardziej opłacalne jest skorzystanie z faktoringu jawnego, ponieważ prowizja za tą usługę wynosi już od 1,5% miesięcznie. Niższe koszty to nie jedyna przewaga faktoringu nad innymi źródłami finansowania np. nad pożyczką. Faktoring rozwiązuje problem z płynnością finansową kompleksowo, długookresowo i elastycznie.
Dlaczego warto skorzystać z faktoringu jawnego?

Środki finansowe otrzymujesz natychmiast po wystawieniu faktury za wykonane usługi

Finansowania udzielamy również firmom nowopowstałym (działającym krócej niż 1 rok) oraz tym, które mają zadłużenie w ZUS i US. Czynnikiem decydującym o udzieleniu faktoringu jest wiarygodność finansowa płatnika faktoringowego

Do faktoringu przyjmujemy zarówno wysokonominałowe faktury na jednego płatnika, jak i wynikające ze zleceń z giełdy transportowej, faktury na niskie kwoty do bardzo wielu płatników

Jeśli przelewy od spedytora wychodzą z opóźnieniem dobieramy odpowiedni okres karencji. W tym czasie czekamy na zapłatę, podejmując jedynie działania monitorujące

Jak działa faktoring jawny?

01

Wystawiasz fakturę za wykonaną usługę i przesyłasz ją do nas

02

W ciągu 24 h przelewamy na Twoje konto do 90% należności

03

Czekamy na płatność od Twojego zleceniodawcy i rozliczamy transakcję
Zobacz przykład zastosowania faktoringu jawnego w firmie transportowej

Firma spedycyjna ze Śląska zajmująca się transportem wielkogabarytowym miała poważne problemy finansowe spowodowane nieterminowym realizowaniem płatności przez jej kontrahentów. Nieuregulowane płatności stanowiły poważne obciążenie finansowe.

Skorzystanie z faktoringu pomogło jej odzyskać płynność finansową na wiele sposobów. Przede wszystkim przed udzieleniem faktoringu bezpłatnie sprawdzamy potencjalnych kontrahentów – płatników pod względem wiarygodności płatniczej, więc nasz klient podejmuje współpracę tylko z tymi, co do których jest pewność, że spłacą swoje zobowiązania. Już sama tego typu weryfikacja ograniczyła problem naszego Klienta z niezapłaconymi fakturami do minimum. Drugim czynnikiem, który wpłynął na większą motywację płatników do terminowej spłaty zobowiązań i tym samym poprawił sytuację finansową naszego Klienta, był monitoring i kontrola terminowych płatności, realizowany przez naszą spółkę w ramach usługi faktoringu. Zarówno usługę weryfikacji płatników, jak i monitoring płatności wykonujemy dla naszych Klientów bezpłatnie.
Firma otrzymała limit finansowania w wysokości 200 000 zł. Nasze wynagrodzenie jest stawką dzienną i w tym przypadku wyniosło 0,06%, liczone od wartości faktury brutto. Opłata przygotowawcza pobierana jednorazowo wyniosła 1%. 

Kwota wynagrodzenia INDOS za sfinansowanie faktury o wartości 120 000 zł zapłaconej przez firmę spedycyjną po 90 dniach
90 dni x 0,06% x 120000 zł = 6480 zł + VAT (23%)

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Faktoring cichy dla firmy transportowej

W branży transportowej często spotykany jest zakaz cesji, który stosują niektórzy spedytorzy. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi faktoring cichy. Polega on na finansowaniu niewymagalnych faktur wystawianych przez firmę transportową. W odróżnieniu od faktoringu jawnego nie dochodzi do przelewu praw do wierzytelności (cesji), a finansowanie odbywa się bez wiedzy i zgody płatnika faktoringowego (spedytora).
Dlaczego warto skorzystać z faktoringu cichego?

Środki finansowe otrzymujesz natychmiast po wystawieniu faktury za wykonane usługi. Pomaga to w płynnej i terminowej spłacie swoich zobowiązań

Nie dochodzi do cesji wierzytelności, a płatnik nie jest informowany o przekazaniu faktury do finansowania

Niższe koszty finansowania niż u innych faktorów ponieważ jest to prawdziwy faktoring, a nie forma pożyczki

Zabezpieczenie w formie zastawu na ruchomościach
Brak wymogu ustanowienia  hipoteki

Przykład zastosowania faktoringu cichego w firmie transportowej

Firma wykonująca usługi transportowa na zlecenie spedytora ze śląska potrzebowała finansowania w formie faktoringu. Spedytor nie wyrażał zgody na cesję wierzytelności. INDOS SA zaproponował współpracę w formie faktoringu cichego. Na początek przyznaliśmy Klientowi limit finansowania w wysokości 500 000 zł.

Ze względu na podwyższone ryzyko transakcyjne po naszej stronie, naszym wymogiem do udzielania finansowania było ustanowienie zabezpieczenia majątkowego lub poręczenia. Klient wybrał zabezpieczenie majątkowe i w tym celu został ustanowiony zastaw rejestrowy na samochodach ciężarowych. Do realizacji transakcji wymagane było także udzielenie nam pełnomocnictwa do rachunku bankowego Klienta. Pod transakcję zostało założone konto w wybranym przez firmę transportową banku, przeznaczone wyłączenie do przepływów finansowych dotyczących realizacji danego kontraktu.
Odsetki faktoringowe wyniosły 0,667% i były rozliczane proporcjonalnie do ilość dni finansowania. Klient zapłacił również pobieraną jednorazowo opłatę przygotowawczą w wysokości 2%.
Po pomyślnym zamknięciu finansowania pierwszej faktury limit finansowania został podwyższony do wysokości 800 000 zł.

Kwota wynagrodzenia INDOS za sfinansowanie faktury o wartości 100 000 zł zapłaconej przez spedytora po 90 dniach
90 dni x 0,0667% x 100000 zł = 6003 zł + VAT (23%)

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Faktoring odwrotny dla branży transportowej

Sposobem na poprawę płynności finansowej firm transportowych, które potrzebują gotówki na opłacenie różnego rodzaju kosztów stałych czy dokonanie zakupów jest faktoring odwrotny. W ramach tej usługi w ciągu 24 godzin płacimy za faktury przesłane przez naszego klienta, a on spłaca zobowiązanie w dogodnym dla siebie terminie np. w ciągu 60 dni. Jeśli potrzebny jest mu dodatkowy czas na spłatę to może skorzystać z 14-dniowej prolongaty. Jest to tak zwany okres regresu.
Dlaczego warto skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Twoje zobowiązania spłacone w 24 h

Działa jak limit odnawialny

Żadnego abonamentu. Prowizja wyłącznie za liczbę dni finansowania

Zabezpieczenie w formie zastawu na ruchomościach
Brak wymogu ustanowienia hipoteki

Jak działa faktoring odwrotny?

01

Kupujesz produkt lub usługę i otrzymujesz fakturę

02

Przesyłasz nam fakturę i płacimy Twojemu dostawcy w uzgodnionym terminie

03

Czekamy na Twoją płatność i rozliczamy transakcję
Zobacz przykład zastosowania faktoringu odwrotnego w firmie transportowej

Z zapotrzebowaniem na finansowanie zgłosiła się do nas firma z branży transportowej działająca na Śląsku od 7 lat. Jej właścicielem jest osoba fizyczna. Firma posiada 10 zestawów samochodowych, które wykonują usługi na terenie całej Unii Europejskiej. Od jakiegoś czasu miała ona coraz większą trudność z terminowym opłacaniem stałych faktur kosztowych. Problem wynikał między innymi z tego, że firma czekała na zapłatę za zrealizowane zlecenia transportowe od 60 do 90 dni. Natomiast swoim dostawcom musiała płacić w terminie do 30 dni. W tej sytuacji zaproponowaliśmy klientowi skorzystanie z faktoringu odwrotnego.

Wymogiem do otrzymania finansowania w formie faktoringu odwrotnego jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. W tym przypadku klient zaproponował zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na samochodzie ciężarowym wraz z cesją praw z polisy.
Załatwienie wszystkich formalności i podpisanie umowy trwało 5 dni. Klient otrzymał limit finansowania w wysokości 150 000 zł, który w zupełności wystarczył na pokrycie jego bieżących zobowiązań finansowych.
Umowa faktoringowa w INDOS jest bezterminowa, odnawiana co 12 miesięcy. Można korzystać z niej cały czas lub okazjonalnie – bez żadnych dodatkowy kosztów za niewykorzystany limit finansowania. Klient uiścił jednorazową opłatę przygotowawcza, która wynosiła 2% limitu finansowania. Zaletą naszej umowy jest również to, że odsetki faktoringowe naliczamy w skali dnia. W praktyce oznacza, że klient płaci dokładnie za czas korzystania z kapitału: od wypłaty środków z naszego konta, do ich zwrotu. W tej umowie odsetki faktoringowe wynoszą 0,0667% dziennie.

Kwota wynagrodzenia INDOS za sfinansowanie faktury o wartości 150 000 zł i oczekiwanie na płatność 52 dni
52 dni x 0,0667% x 150 000,00 zł = 5 202,60 zł + VAT (23%)

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Masz pytania? Chętnie pomożemy

Nasi eksperci bezpłatnie i bez zobowiązań znajdą rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktujemy się z Tobą do 24h

  Adres e-mail

  Treść zapytania (opcjonalnie)

  Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

   Telefon

   INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
   NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
   Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
   question-circlecheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram