Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Finansowanie firm budowlanych to nasza specjalizacja

Świetnie znamy specyfikę tej branży, której zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne wynika z konieczności:

Zainwestowania dużej ilości kapitału na rozpoczęcie inwestycji np. zakup materiałów budowlanych
Posiłkowania się podwykonawcami, którzy oczekują terminowej zapłaty za wykonane roboty
Dotrzymania terminów realizacji robót zgodnie z umową pod rygorem zapłaty kar umownych
Wystawienia inwestorowi faktury z długim terminem płatności po wykonaniu robót

Faktoring jawny dla branży budowlanej

Faktoring jawny jest najczęściej wybieraną formą faktoringu, ponieważ w jest najkorzystniejszy pod względem kosztów, proces decyzyjny jest najszybszy, a wymogi dotyczące zabezpieczenia transakcji są minimalne.
Dlaczego warto skorzystać z faktoringu jawnego?

Środki finansowe otrzymujesz natychmiast po wystawieniu faktury za zrealizowane roboty. Pomaga to w płynnej i terminowej realizacji kontaktów

Pracujemy zarówno na cesjach generalnych, jak i przyjmujemy do finansowania pojedyncze faktury

Żadnego abonamentu. Prowizja wyłącznie za liczbę dni finansowania.

Jak działa faktoring jawny?

01

Dostarczasz produkt/usługę i przesyłasz nam fakturę

02

W ciągu 24 h przelewamy na Twoje konto do 90% należności

03

Czekamy na płatność od inwestora i rozliczamy transakcję
Zobacz przykład zastosowania faktoringu jawnego w firmie budowlanej

Firma budowlana ze Śląska potrzebowała środków finansowych w wysokości 1,2 mln zł na zakup materiałów budowlanych. Przedsiębiorstwo w ostatnim czasie wygrało 4 przetargi ogłoszone przez gminy na realizację m.in: ścieżki rowerowej i remontu przedszkola. Ogólna wartość kontraktów opiewała na ponad 5 mln zł. Firma wystawiała faktury za realizację kolejnych etapów inwestycji z terminami płatności 60 dni, dlatego zaczynało jej brakować środków na spłacanie własnych zobowiązań wobec dostawców. W związku z realizacją intratnych kontraktów w bieżącym roku firma mogła się pochwalić bardzo dobrymi wynikami finansowymi, w odróżnieniu od roku ubiegłego, w którym odnotowała stratę. Firma złożyła wniosek o udzielenie faktoringu w banku, który po 2 miesiącach weryfikacji odrzucił jej aplikację. Przyczyną odmowy były złe wyniki finansowe firmy w przeszłości.
W tej sytuacji przedsiębiorstwo zaczęło szukać alternatywy wśród firm faktoringowych i zgłosiło się z wnioskiem o udzielenie faktoringu do naszej spółki.

W ciągu 3 dni wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zawarliśmy umowę faktoringu jawnego. Weryfikując wniosek wzięliśmy pod uwagę aktualny portfel zamówień firmy budowlanej oraz jej bieżący stan finansowy. Ponieważ płatnikami w transakcji były jednostki budżetowe, czyli podmioty o bardzo dużej wiarygodności finansowej, nie wymagaliśmy majątkowego zabezpieczenia transakcji. Zabezpieczenie stanowiły weksle własne in blanco.
Firma budowlana otrzymała do dyspozycji limit finansowania w wysokości 1 mln zł. Nie naliczyliśmy żadnej opłaty za niewykorzystanie tego limitu. Opłata przygotowawcza pobierana jednorazowo od przyznanego limitu finansowania wyniosła 1%, a prowizja 0,06% dziennie

Kwota wynagrodzenia INDOS za sfinansowanie faktury o wartości 50 000 zł zapłaconej przez inwestora po 60 dniach
60 dni x 0,06% x 50000 zł = 1800 zł + VAT (23%)

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Faktoring cichy dedykowany branży budowlanej

Zakaz cesji dla małej firmy realizującej duże przedsięwzięcie budowlane to niejednokrotnie jeden z najważniejszych czynników utrudniających terminową realizację zleconych robót czy dotrzymanie terminów wypłat dla podwykonawców i dostawców. Jednym z narzędzi dających możliwość skutecznego utrzymania płynności finansowej w trakcie realizacji zlecenia jest faktoring cichy. Jest to forma faktoringu, w której firma zlecająca roboty budowlane (inwestor) nie jest informowana o zawarciu umowy faktoringu pomiędzy naszą spółką a wykonawcą robót budowlanych. Nie dochodzi do cesji wierzytelności, a zleceniodawca/inwestor dokonuje płatności na rachunek firmy budowlanej.
Dlaczego warto skorzystać z faktoringu cichego?

Środki finansowe otrzymujesz natychmiast po wystawieniu faktury za zrealizowane roboty. Pomaga to w płynnej i terminowej realizacji kontaktów

Nie dochodzi do cesji wierzytelności, a płatnik nie jest informowany o przekazaniu faktury do finansowania

Niższe koszty finansowania niż u innych faktorów ponieważ jest to prawdziwy faktoring, a nie forma pożyczki

Zabezpieczenie w formie zastawu na ruchomościach.
Brak wymogu ustanowienia hipoteki

Przykład zastosowania faktoringu cichego w firmie budowlanej

Firma z województwa małopolskiego wykonująca stolarkę aluminiową na zlecenie generalnego wykonawcy dworca autobusowego uzyskała w naszej firmie limit finansowania w wysokości 400 000 zł w ramach faktoringu cichego. Każdorazowo po przesłaniu nam faktury do finansowania wypłacaliśmy zaliczkę stanowiącą 80% wartości wierzytelności. Zabezpieczeniem transakcji były zastawy rejestrowe na maszynie budowlanej oraz dwóch samochodach osobowych. Prowizja wyniosła 0,063% dziennie, a jednorazowa opłata przygotowawcza 1% przyznanego limitu finansowego.

Kwota wynagrodzenia INDOS za sfinansowanie faktury o wartości 100 000 zł zapłaconej przez inwestora po 100 dniach
100 dni x 0,063% x 100000 zł = 6300 zł + VAT (23%)

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Faktoring odwrotny - finansowanie zakupów firm budowlanych

Firmy budowlane najczęściej prowadzą równolegle kilka inwestycji i sytuacja, gdy zaczyna im brakować środków na płynną realizację robót nie jest rzadkością. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie faktoringu odwrotnego. W jego ramach przyznajemy przedsiębiorcy budowlanemu limit finansowania, z którego opłacane są wymagalne lub niewymagalne faktury wystawione przez podwykonawców lub dostawców np. hurtownie materiałów budowlanych.
Jednocześnie firma budowlana otrzymuje prolongatę spłaty tych zobowiązań i płaci za nie w dogodnym dla siebie terminie np. za 90 dni.
Dlaczego warto skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Twoje zobowiązania spłacone w 24 h

Działa jak limit odnawialny

Żadnego abonamentu. Prowizja wyłącznie za liczbę dni finansowania.

Zabezpieczenie w formie zastawu na ruchomościach.
Brak wymogu ustanowienia hipoteki

Jak działa faktoring odwrotny?

01

Kupujesz produkt lub usługę i otrzymujesz fakturę

02

Przesyłasz nam fakturę i płacimy Twojemu dostawcy/podwykonawcy w uzgodnionym terminie

03

Czekamy na Twoją płatność i rozliczamy transakcję
Zobacz przykład zastosowania faktoringu odwrotnego w firmie budowlanej z Podkarpacia

Z zapotrzebowaniem na finansowanie bieżącej działalność zwrócił się do nas właściciel firmy budowlanej z woj. podkarpackiego. Spółka działa w branży od 13 lat, z powodzeniem realizując zlecenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Wygrała jednocześnie dwa przetargi i obawiała się, że może zabraknąć jej środków finansowych na ich terminową realizację.

Po przeanalizowaniu potrzeb Klienta i jego przepływów finansowych, doradziliśmy mu skorzystanie z faktoringu odwrotnego. Firma otrzymała limit finansowania w wysokości 100 000 zł, z którego może korzystać przez 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejny rok. INDOS pobiera wynagrodzenie wyłącznie za sfinansowane faktury. Naliczamy je proporcjonalnie do ilości dni finansowania. W tym przypadku prowizja wyniosła 0,066% dziennie, liczone od wartości faktury brutto. Opłata przygotowawcza pobierana jednorazowo wyniosła 2%.
W przypadku faktoringu odwrotnego wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. Zabezpieczeniem omawianej transakcji był zastaw rejestrowy na samochodach osobowych oraz cesja praw z ich polisy ubezpieczeniowej. Załatwienie wszystkich formalności przed podpisaniem umowy trwało 10 dni.

Kwota wynagrodzenia INDOS za sfinansowanie faktury o wartości 100 000 zł i oczekiwanie na płatność 90 dni
90 dni x 0,066% x 100000 zł = 5940 zł + VAT (23%)

ZŁÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK

Masz pytania? Chętnie pomożemy

Nasi eksperci bezpłatnie i bez zobowiązań znajdą rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktujemy się z Tobą do 24h

  Adres e-mail

  Treść zapytania (opcjonalnie)

  Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

   Telefon

   INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
   NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
   Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
   question-circlecheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram