Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring dla firm handlowych i usługowych B2B

Otrzymaj środki finansowe natychmiast po wystawieniu faktury za sprzedane produkty lub usługi

Udzielanie kredytu kupieckiego swoim kontrahentom przez firmy handlowe i usługodawców to w dzisiejszym obrocie gospodarczym standard. Dzięki oferowaniu wydłużonego terminu płatności łatwiej jest pozyskiwać klientów, rozbudowywać sprzedaż i udział w rynku, utrzymywać stałych partnerów biznesowych oraz konkurować z innymi sprzedawcami. 

Wyzwanie stanowi utrzymanie płynności finansowej, w sytuacji gdy na zapłatę faktury trzeba czekać nawet 60 dni. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi faktoring. Dzięki skorzystaniu z tej usługi sprzedawca otrzymuje środki finansowe natychmiast po wystawieniu faktury za sprzedane produkty lub usługi.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Środki finansowe otrzymujesz natychmiast po wystawieniu faktury za sprzedane produkty lub usługi

Pracujemy zarówno na cesjach generalnych, jak i przyjmujemy do finansowania pojedyncze faktury

Żadnego abonamentu. Prowizja wyłącznie za liczbę dni finansowania

Rodzaje faktoringu, z których możesz skorzystać:

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDz SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDz SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDz SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA
Zobacz przykład zastosowania faktoringu jawnego w firmie handlowej

Mazowiecka firma dystrybuująca oleje przemysłowe importowane z Ukrainy ubiegała się o kredyt w bankach i pozabankowych instytucjach finansowych. Przedsiębiorstwo było w dobrej sytuacji finansowej, odnotowywało zysk, realizowało obroty na poziomie 700 000 zł miesięcznie, nie miało zaległości w zapłacie podatków do ZUS i US oraz negatywnych informacji w wywiadowniach gospodarczych. Mimo to spółka spotkała się z odmową finansowania. Powodem takiej decyzji instytucji finansowych był brak nieruchomości, które mogłyby stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu. Innymi przyczynami odmowy były: struktura właścicielska – zarząd stanowili obywatele Ukrainy oraz branża, w której działała spółka – oceniana jako ryzykowna.

Gdy dystrybutor olejów zwrócił się z wnioskiem o finansowanie do naszej spółki zaproponowaliśmy mu skorzystanie z faktoringu jawnego zamiast zaciągania pożyczki. Weryfikując wniosek wzięliśmy pod uwagę to, że płatnikiem w transakcji był podmiot o dużej wiarygodności finansowej. Do udzielenia faktoringu jawnego nasza spółka nie wymaga ustanawiania zabezpieczenia majątkowego, więc brak odpowiedniego przedmiotu zabezpieczenia nie był problemem. Obecnie Klient korzysta z limitu finansowego w wysokości 700 000 zł. Dzięki naszemu finansowaniu firma ta mogła zwiększyć obroty i płacić za swoje zakupy gotówką.

Kwota wynagrodzenia INDOS za sfinansowanie faktury o wartości 50 000 zł zapłaconej po 60 dniach
60 dni x 0,06% x 50000 zł = 1800 zł + VAT (23%)

Masz pytania? Chętnie pomożemy

Nasi eksperci bezpłatnie i bez zobowiązań znajdą rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktujemy się z Tobą do 24h

  Adres e-mail

  Treść zapytania (opcjonalnie)

  Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

   Telefon

   INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
   NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
   Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
   question-circlecheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram