Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

EBI 9/2022

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Emitenta informuje, że działając na mocy Uchwały Rady Nadzorczej INDOS SA z dnia 11 maja 2022 r., w dniu 24 maja 2022 r. podpisano umowę z PRO AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-653 Poznań, ul. Zjazd 2/4, NIP: 972-124-94-96, KRS: 0000535161, której przedmiotem jest wykonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego INDOS SA za lata obrotowe 2021 i 2022.

Podstawa prawna: §3. ust.1. pkt 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram