Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indos Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 r.

EBI 12/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indos Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd INDOS SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Formularz do wykonywania prawa głosu ZWZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał ZWZA

Sprawozdanie z działalności RN

Sprawozdanie z oceny konsolidacja

Sprawozdanie z oceny ZWZA

Wniosek Zarządu do WZA w sprawie podziału zysku

Wzory pełnomocnictw ZWZA

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram