Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

ESPI 5/2022

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 2/2020 z dnia 6 marca 2020 r., ESPI nr 2/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. oraz ESPI nr 3/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2022 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram