Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Informacja na temat wypłaty dywidendy

EBI 8/2021

Informacja na temat wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 29 czerwca 2021 r. decyzję o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2020 na dywidendę dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyniesie 1.140.249,60 zł, co daje 0,16 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaje objętych 7.126.560 akcji. Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) został ustalony dzień 9 lipca 2021 r, a jako termin wypłaty dywidendy dzień 23 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: § 4. ust. 6. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram