Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 r.

EBI 1/2021

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.:
•raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
•raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.
•raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.
•raport kwartalny za III kwartał 2021 r.– 15 listopada 2021 r.
•raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 6., ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram