Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz konsolidacji raportów okresowych

EBI 6/2022

Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz konsolidacji raportów okresowych

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2022 r. informuje, że uległ zmianie termin publikacji raportu rocznego za 2021 rok, pierwotnie zaplanowany na 27 kwietnia 2022 r. Nowa data przekazania ww. raportu to 31 maja 2022 r. Pozostałe, zaplanowane terminy raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Emitent informuje, że począwszy od raportu rocznego za 2021 rok będzie przekazywał raporty okresowe w formie skonsolidowanych raportów kwartalnych i skonsolidowanego raportu rocznego obejmujących dane spółki zależnej od Emitenta.

Ponadto Emitent informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały wymagane dane dotyczące Spółki, dlatego odrębne (jednostkowe) raporty kwartalne nie będą publikowane.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2a, § 6., ust. 14.2., 14.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram