Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Korekta numeru raportu bieżącego: Przedterminowy wykup obligacji serii G1 na wniosek obligatariusza

ESPI 4/2017 K

Korekta numeru raportu bieżącego: Przedterminowy wykup obligacji serii G1 na wniosek obligatariusza

Zarząd Indos SA informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej podczas edycji tekstu pojawił się błąd w numerze raportu z dnia 4 kwietnia 2018 r.:

Jest: Raport bieżący nr 4/2017
Powinno być: Raport bieżący nr 4/2018

Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram