Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Korekta raportu bieżącego nr 5/2022

ESPI 5K/2022

Korekta raportu bieżącego nr 5/2022

Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie nr 5/2022 wskazano bledną datę wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach. W miejsce podanej daty "13 kwietnia 2022 r." winno być: "13 kwietnia 2021 r." W pozostałym zakresie treść raportu nie zmienia się.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram