Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2018 r.

EBI 10/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2018 r.

Zarząd INDOS SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Do pobrania:

  1. Ogloszenie-o-zwolaniu-ZWZA
  2. Projekty uchwał
  3. Formularz do wykonywania prawa głosu
  4. Wzory pełnomocnictw
  5. Informacja o ogólnej liczbie akcji
  6. Sprawozdanie RN za rok 2017
  7. Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2017
  8. Wniosek zarzadu w sprawie pokrycia straty za rok 2017
  9. Ogloszenie o planowanych zmianach statutu
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram