Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Ponowny wyrok uniewinniający Sądu

ESPI 14/2022

Ponowny wyrok uniewinniający Sądu

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 2/2020 z dnia 6 marca 2020 r., ESPI nr 2/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r., ESPI nr 3/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. oraz ESPI nr 5/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. informuje, że Sąd Okręgowy w Katowicach po ponownym rozpoznaniu sprawy dotyczącej oskarżenia wobec członka zarządu spółki oraz osoby pracującej w spółce i będącej w przeszłości jej członkiem zarządu, wydał w dniu 6 grudnia 2022 r. wyrok uniewinniający obie ww. osoby.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram