Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Prokurator Generalny kieruje skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie z powództwa Indos SA

ESPI 5/2021

Prokurator Generalny kieruje skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie z powództwa Indos SA

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., nr 24/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. oraz nr 7/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. informuje, że w dniu 18 października 2021 r. powzięto wiadomość o skierowaniu w dniu 5 października 2021 r. przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 2019 r., w którym sąd oddalił powództwo Emitenta przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA. Powództwo dotyczyło żądania zapłaty kwoty 6.200.000,00 zł z tytułu udzielonych gwarancji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram