Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Przedterminowy wykup części obligacji serii K3 oraz objęcie wszystkich obligacji serii K6 o wartości 15.000.000,00 zł

ESPI 8/2022

Przedterminowy wykup części obligacji serii K3 oraz objęcie wszystkich obligacji serii K6 o wartości 15.000.000,00 zł

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie - w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 16/2019 z 29 sierpnia 2019 r., ESPI nr 19/2019 z 24 września 2019 r., EBI 16/2019 z 26 września 2019 r. oraz ESPI 1/2020 z 15 stycznia 2020 r.- informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r. nastąpił przedterminowy wykup 68.832 sztuk obligacji serii K3 na łączną kwotę 6 883 200,00 zł. Posiadacze wykupionych obligacji serii K3 zostali obligatariuszami nowo wyemitowanych obligacji serii K6. Ponadto, w związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr ESPI 3/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. Zarząd Emitenta, informuje, że została zakończona subskrypcja obligacji serii K6 Emitenta. Obligatariusze objęli wszystkie tj. 150.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram