Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Przedterminowy wykup obligacji serii C2 oraz H2

ESPI 1/2021

Przedterminowy wykup obligacji serii C2 oraz H2

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 19/2018 z 23 lipca 2018 r., ESPI nr 21/2018 z 25 lipca 2018 r., ESPI nr 22/2018 z 25 lipca 2018 r. - informuje, że w dniu 25 stycznia 2021 r. nastąpił przedterminowy wykup imiennych obligacji serii C2 oraz H2. Obligacje były wyemitowane w liczbie – odpowiednio - 15 sztuk obligacji serii C2 na łączną kwotę 3.000.000,00 zł oraz 5 sztuk obligacji serii H2 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł, z początkowym terminem wykupu obydwu serii na 25 lipca 2021 r.

Podstawa prawna : art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram