Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Przedterminowy wykup obligacji serii G1 na wniosek obligatariusza

ESPI 4/2017 K

Przedterminowy wykup obligacji serii G1 na wniosek obligatariusza

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2016 informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r., na wniosek obligatariusza, doszło do przedterminowego wykupu mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, imiennych obligacji serii G1 Emitenta. Wykup objął 11 szt. obligacji o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 2.200.000 zł. Oprocentowanie stałe obligacji wynosiło 7% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.
Po umorzeniu wykupionych obligacji, pozostały jeszcze 4 obligacje serii G1 o łącznym nominale 800.000 zł z terminem wykupu 30 czerwca 2018.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram