Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Rejestracja zmian Statutu INDOS SA

19/2016

Rejestracja zmian Statutu INDOS SA

Zarząd INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Spółka), informuje, że w dniu 18 lipca 2016 r. powziął wiedzę, iż w dniu 5 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 2 czerwca 2016 r. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz dokonane w tym zakresie zmiany, jak również pełne brzmienie Statutu po dokonanych zmianach stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Do pobrania:

  1. Statut indos ze zmianami uchwalonymi w dniu 2.06.2016 r.
  2. Zmiany statutu spolki indos sa
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram