Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Rejestracja zmian w statucie

EBI 17/2023

Rejestracja zmian w statucie

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących EBI 10/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. oraz EBI nr 12/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. informuje, że w dniu 8 sierpnia 2023 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 sierpnia 2023 r. o wpisaniu do rejestru zmian w statucie zatwierdzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: §3. ust. 1. ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram