Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI 4/2022

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 14 lutego 2022 r. Pan Aleksander Franik złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 14 lutego 2022 r.

Podstawa prawna: §3. ust. 1. pkt 7) zał. nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram