Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Rezygnacja trzech członków Rady Nadzorczej

EBI 1/2022

Rezygnacja trzech członków Rady Nadzorczej

Zarząd INDOS SA informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji trzech członków Rady Nadzorczej, a to pana Michała Matujewicza, pana Włodzimierza Łuckiewicza oraz pana Witolda Mikołajczyka. Wszyscy wymienieni panowie złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: §3. ust. 1. pkt 7) zał. nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram