Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Spłata kolejnej istotnej umowy pożyczki.

ESPI 13/2018

Spłata kolejnej istotnej umowy pożyczki.

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 41/2017 informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. została ostatecznie rozliczona pożyczka w wysokości 2.936.300,00 zł udzielona w dniu 19 grudnia 2017 r. kolejnemu kontrahentowi z branży finansowej. Informacja została uznana za poufną ze względu na wartość kontraktu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram