Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K2

ESPI 4/2022

Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K2

Zarząd Indos SA, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI 5/2019 z 23 kwietnia 2019 r., ESPI 7/2019 z 5 czerwca 2019 r., EBI 9/2019 z 7 czerwca 2019 r. oraz ESPI 17/2019 z 12 września 2019 r. informuje, że w dniu 6 czerwca 2022 r. doszło do terminowego wykupu notowanych na rynku Catalyst obligacji serii K2 Emitenta. Wykup objął wszystkie obligacje serii K2, tj. 70.000 szt. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 7.000.000,00 zł. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram