Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K3

ESPI 9/2022

Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K3

Zarząd Indos SA, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 16/2019 z 29 sierpnia 2019 r., ESPI nr 19/2019 z 24 września 2019 r., EBI 16/2019 z 26 września 2019 r., ESPI 1/2020 z 15 stycznia 2020 r., ESPI nr 8/2022 z 4 lipca 2022 r. oraz EBI 16/2022 z 28 lipca 2022 r. informuje, że w dniu 26 września 2022 r. doszło do terminowego wykupu notowanych na rynku Catalyst obligacji serii K3 Emitenta. Wykup objął wszystkie do tej pory niewykupione obligacje serii K3, tj. 56.168 szt. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 5.616.800,00 zł. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram