Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Umorzenie części obligacji serii K3

EBI 16/2022

Umorzenie części obligacji serii K3

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 16/2019 z 29 sierpnia 2019 r., ESPI nr 19/2019 z 24 września 2019 r., EBI 16/2019 z 26 września 2019 r., ESPI 1/2020 z 15 stycznia 2020 r. oraz ESPI nr 8/2022 z 4 lipca 2022 r. - informuje, że w dniu 28 lipca 2022 r. nastąpiło umorzenie 68.832 sztuk obligacji serii K3 na łączną kwotę 6.883.200,00 zł z powodu ich przedterminowego wykupu.

Po dokonanym umorzeniu pozostało 56.168 sztuk obligacji serii K3 z terminem wykupu na 26 września 2022 r.

Podstawa prawna: §3. ust. 1 pkt 6. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram