Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Umorzenie części obligacji serii K5

EBI 16/2023

Umorzenie części obligacji serii K5

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie - w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 6/2020 z 17 lipca 2020 r., ESPI nr 8/2020 z 28 sierpnia 2020 r., ESPI nr 9/2020 z 17 września 2020 r., EBI nr 11/2020 z 21 września 2020 r., ESPI nr 12/2020 z 30 grudnia 2020 r. oraz ESPI nr 14 z 19 lipca 2023 r. - informuje, że w dniu 3 sierpnia 2023 r. nastąpiło umorzenie 73.187 sztuk obligacji serii K5 na łączną kwotę 7.318.700,00 zł z powodu ich przedterminowego wykupu.
Po dokonanym umorzeniu pozostało 34.678 sztuk obligacji serii K5 z terminem wykupu na 17 września 2023 r.

Podstawa prawna: §3. ust. 1 pkt 6. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram