Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii K1

ESPI 5/2018

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii K1

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2017 z dnia 5 października 2017 r., ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r. oraz EBI nr 12/2017 z 8 listopada 2017 r. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę nr 88/18, a zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 355/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 150.000 obligacji na okaziciela serii K1 o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł  i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram