Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Wprowadzenie do obrotu na Catalyst wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K8

ESPI 15/2023

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K8

Zarząd Spółki Indos SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 10/2023 z 27 czerwca 2023 r., ESPI nr 14/2023 z 19 lipca 2023 r. oraz EBI nr 14/2023 z 20 lipca 2023 r. informuje, że w dniu 21 sierpnia 2023 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 880/2023 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 sztuk obligacji na okaziciela serii K8 o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram