Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zakończenie subskrypcji obligacji serii H2

ESPI 22/2018

Zakończenie subskrypcji obligacji serii H2

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. informuje, że w dniu 25 lipca 2018 r. została zakończona subskrypcja obligacji serii H2. Przedmiotem emisji obligacji serii H2 jest 5 mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej 200.000 zł  każda, o łącznej wartości nominalnej równej 1.000.000 zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości 9% w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy. Wykup obligacji nastąpi w dniu 25 lipca 2021.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram