Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zawarcie istotnej umowy faktoringu z kontrahentem z branży budowlanej

ESPI 30/2018

Zawarcie istotnej umowy faktoringu z kontrahentem z branży budowlanej

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 6 listopada 2018 r., w ramach podpisanej wcześniej umowy faktoringu niejawnego z kontrahentem z branży budowlanej, została przyjęta do faktoringu faktura na kwotę 1.417.932,00 zł z terminem płatności 29 listopada 2018 r. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez Emitenta.
Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram