Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej

ESPI 27/2018

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej

Zarząd INDOS S.A. informuje, że w dniu 12 października 2018 r. została uruchomiona pierwsza transza pożyczki, zgodnie z warunkami umowy podpisanej w dniu 10 października 2018 z kontrahentem z branży budowlanej. Pożyczka została udzielona na kwotę 1.000.000,00 zł z wypłatami w transzach oraz z terminem zwrotu do dnia 27 grudnia 2018 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez Emitenta. Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram