Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zawarcie istotnej umowy

ESPI 7/2016

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 20 lipca 2016 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży handlowo – motoryzacyjnej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.000.000,-zł _słownie: jeden milion złotych_ z terminem zwrotu do dnia 19 września 2016 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez Emitenta. Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram