Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zawarcie istotnych umów zakupu wierzytelności z kontrahentem z branży produkcyjno-usługowej

ESPI 3/2018

Zawarcie istotnych umów zakupu wierzytelności z kontrahentem z branży produkcyjno-usługowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. zostało podpisanych sześć umów zakupu wierzytelności niewymagalnych z kontrahentem z branży usługowo-produkcyjnej. Łączny nominał przelanych wierzytelności wyniósł 2 001 057,93 zł, a warunki zakupu nie odbiegały od występujących na rynku. Zawarcie przedmiotowych umów zostało uznane za informację poufną ze względu na łączną kwotę transakcji z ww. kontrahentem.

Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram