Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Złożenie poprawnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zabezpieczającego emisję obligacji serii K1

EBI 3/2018

Złożenie poprawnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zabezpieczającego emisję obligacji serii K1

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2017 z dnia 5 października 2017 r., ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r. oraz EBI nr 12/2017 z dnia 8 listopada 2017 r., informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. Emitent złożył poprawione oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1. pkt 5. Kodeksu postepowania cywilnego na rzecz Administratora Zabezpieczeń Obligacji, wymagane przez Ogólne Warunki Emisji Obligacji serii K1. Poprawienie oświadczenia było konieczne ze względu na oczywistą pomyłkę pisarską wskazującą błędnie jego podstawę prawną.

Podstawa prawna: §3. ust. 1. pkt 5. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram