Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

EBI 17/2022

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Indos SA (Emitent) - w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 7/2022 z dnia 11 maja 2022 r. – w załączeniu przekazuje życiorysy powołanych ww. uchwałą członków Rady Nadzorczej Indos SA.

Podstawa prawna: §3. ust. 1 pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorys Grzegorz Grygierzec

Życiorys Paweł Maroczkaniec

Życiorys Roman Nawrot

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram