Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > EBI 10/2021 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.

EBI 10/2021 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku opublikowanego 16 sierpnia 2021 r.

Emitent wyjaśnia, że publikując raport (EBI nr 9/2021) błędnie zamieszczono roboczą, nieostateczną wersję tabeli pn. "Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta".

Załącznik winien zawierać w miejscu zamieszczonej tabeli:

"Zestawienie zmian w kapitale własnym

Za okres

01.01.2021 - 31.03.2021

(w zł)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

26 955 666,98

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

26 923 327,20

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

28 240 162,84

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

28 240 162,84

01.01.2020 - 31.03.2020

(w zł)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

24 660 623,40

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

24 361 313,55

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

25 977 240,25

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

25 977 240,25

01.01.2021 - 31.03.2021

(w zł)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

21 292 268,69

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

21 292 268,69

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

28 240 162,84

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

28 240 162,84

01.01.2020 - 31.03.2020

(w zł)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

17 897 592,59

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

17 897 592,59

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

25 977 240,25

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

25 977 240,25"

tabelę o treści:

"Zestawienie zmian w kapitale własnym

Za okres

01.04.2021 - 30.06.2021

(w zł)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

28 240 162,84

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

28 240 162,84

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

27 773 325,58

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

27 773 325,58

01.04.2020 - 30.06.2020

(w zł)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

25 977 240,25

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

25 977 240,25

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

25 676 917,71

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

25 676 917,71

01.01.2021 - 30.06.2021

(w zł)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

26 955 666,98

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

26 955 666,98

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

27 773 325,58

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

27 773 325,58

01.01.2020 - 30.06.2020

(w zł)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

24 660 623,40

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

24 660 623,40

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

25 676 917,71

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

25 676 917,71"

W pozostałym zakresie "Raport za II kwartał 2021 r." jest prawidłowy.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany raport za II kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: §5. ust.1. pkt 1) Załącznika nr 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Do pobrania:

  1. INDOS SA skorygowany raport II kw. 2021
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram